Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Maintenance obligations of parents towards the child by the polish law

Patrycja Piecyk

Abstract

The subject of the work is maintenance obligations of parents towards the child by the polish law. It was presented rights and responsibilities of maintenance children in the families which are affected occurrence dissolution of marriage their parents. It focuses on situation, that parents shrink from paying to their child and how country helps disadvantaged in this situation. Maintenance obligation is for parents, which pay attention on their child’s good and which can’t maintain independently. In the work has been included definitions which are connected with occurrence of maintenance obligations and situation of children, which is entitled to alimony from parent.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patrycja Piecyk (FASS) Patrycja Piecyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka w polskim prawie rodzinnym
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
obowiązek alimentacyjny, rodzice, dziecko, świadczenia
Keywords in English
maintenance obligations, parents, child, alimony
Abstract in Polish
Tematem pracy jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka w polskim prawie rodzinnym. Zaprezentowane zostały prawa oraz obowiązki alimentacyjne dzieci w rodzinach dotkniętych zjawiskiem rozpadu małżeństwa ich rodziców. Zwrócono także uwagę na sytuacje, gdzie rodzice uchylają się od świadczeń na rzecz dziecka oraz jak państwo pomaga pokrzywdzonym w takim przypadku. Instytucja obowiązku alimentacyjnego istnieje dla rodziców, którzy mają na uwadze dobro dziecka nie będącego się w stanie samodzielnie utrzymać. W pracy zawarte zostały definicje związane ze zjawiskiem obowiązku alimentacyjnego oraz sytuacja dziecka, które jest uprawnione do świadczeń alimentacyjnych ze strony rodzica.
File
  • File: 1
    PRACA LICENCJACKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13215

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfec5d303392f47a6b86dd5e9ff3fc8a2/
URN
urn:pw-repo:WUTfec5d303392f47a6b86dd5e9ff3fc8a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page