Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of distribution and usage properties of Wi-Fi network access points

Tomasz Murawski

Abstract

The purpose of the following thesis was to examine the distribution of Wi-Fi access points from the Faculty of Electronics and Information Technology’s network, as well as their usage properties. It was meant to show whether the examined network was adjusted to be used as part of an indoor positioning system. One of the crucial measured parameters were also the quality of network connection and thereby the comfort of this network’s users. The first part of the thesis elaborates on the term of indoor positioning, alongside with the localization techniques and technologies used within it. The matter of the measured properties and methods of their measurements are also gone through, as well as algorithms utilizing them to calculate the user’s current position in the building. Getting familiar with the mentioned term is inevitable in order to properly understand what requirements are demanded from the network and why. In the following part of the thesis the indoor positioning system project was designed, including its structure and components with their roles. The most crucial one of them was an application for mobile devices, for which the functional requirements were developed and listed out. Its prototype version was implemented and the initial use cases’ tests were carried out and presented with results. Next section of the thesis shows graphic representations of the analysis carried out regarding usage properties of examined access points and all the necessary information that comes with them, like observations and conclusions. According to them, the Faculty’s Wi-Fi network for students does not meet the indispensable requirements for using it for localization purposes. Hence the scheme with the proposal of new access points’ localizations was worked out, thanks to which the usage of the considered network may have become much more comfortable and moreover, it could be simultaneously exploited as an indoor localization service.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Murawski (FEIT/ICS) Tomasz Murawski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Analiza rozmieszczenia i właściwości użytkowych punktów dostępowych sieci Wi-Fi
Supervisor
Dariusz Turlej (FEIT/ICS) Dariusz Turlej,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
88/19 (2681)
Reviewers
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Dariusz Turlej (FEIT/ICS) Dariusz Turlej,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
WiFi, sieci komputerowe, punkty dostępowe, lokalizacja wewnątrzbudynkowa, Android
Keywords in English
WiFi, computer networks, access points, indoor localization, Android
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy była analiza rozmieszczenia punktów dostępowych sieci Wi-Fi umieszczonej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz ich właściwości użytkowych pod kątem wykorzystania badanej infrastruktury między innymi do celów lokalizacji wewnątrzbudynkowej. Istotnym elementem przeprowadzonych pomiarów było zwrócenie uwagi na jakość bezprzewodowego połączenia z siecią, a tym samym na komfort jej użytkowania przez osoby przebywające wewnątrz budynku. W pierwszej części pracy omówione zostało pojęcie lokalizacji wewnątrzbudynkowej wraz z używanymi w jej celach technologiami i technikami lokalizacyjnymi. Nie pominięto zarówno rodzajów mierzonych wartości, jak i metod ich mierzenia oraz algorytmów, które wykorzystują je bezpośrednio do obliczenia pozycji. Zapoznanie się z tym zagadnieniem wydaje się istotne, by móc dobrze zrozumieć restrykcyjność stawianych sieci wymagań. Przedstawiony został również projekt systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej – jego budowa oraz składowe wraz z rolami, jakie każda z nich miałaby pełnić. Opracowano także wymagania funkcjonalne aplikacji będącej częścią takiego systemu. Jej prototyp zaimplementowano a rezultaty jej testów przedstawiono w tej pracy wraz z wnioskami. Następna część zawiera graficzne reprezentacje przeprowadzonych analiz właściwości użytkowych sieci Wi-Fi na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a także obserwacje, które w ich trakcie poczyniono. Wynikło z nich, iż badana sieć nie spełnia minimalnych wymagań niezbędnych, by mogła służyć do celów lokalizacyjnych. Z tego powodu powstał projekt rozmieszczenia nowych punktów dostępowych w wyżej wymienionym budynku, po zaaplikowaniu którego jakość połączenia z siecią powinna znacznie się poprawić, a wprowadzenie systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej powinno stać się możliwe.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_-_Tomasz_Murawski_277338.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33021

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfeaa71a6822c456ebbbea80c61e0cc77/
URN
urn:pw-repo:WUTfeaa71a6822c456ebbbea80c61e0cc77

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page