Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of oversized loads transport based on the selected company

Romina Deborah Krzewska

Abstract

The purpose of this thesis was to design a transport of oversized loads based on the selected shipping company specializing in this type of transport processes. In the first part of the paper the selected shipping company, Blades Sp. z o.o., and its specialized transportation fleet is presented, as well as the oversized cargo in subject; the lobe rotor wind power plant Enercon E-70. Moreover, the tasks of transport are set, leading to the completion of the project with two variants of carriage. The variants varied on the selection of trailers to perform the task. In the 1st variant the trailer MEGA is used, while in the 2nd variant the selected trailer is the Faymonville CombiMAX. Then the route of the carriage of cargo is determined: Gostkowo – Kamieńsk, as well as explanations of the method of attachment, loading and unloading the rotor blades, and the present responsibilities of the organizer and contractor of such transport. To properly execute the project the applicable regulations of oversized cargo transport is mentioned. After reviewing the regulations applicable, the patterns of road transportation costs are defined and described. Proceed with making the project in two variants of carriage, which was preceded assumptions needed for make a calculation the costs of transportation task. Based on assumptions of the project, detailed calculations of the transport costs for each option are made. The result of the calculations showed the total cost of the tasks of lading, which for variant 1 was 13 103,14 zł, while for variant 2 was about 885.92 zł (7%) more, or 13 989.06 zł. The results presented by this thesis showed the more favorable variant of the tasks of transport on the selected route, taking into account the criterion of oversized cargo transport and additionally technical conditional of trailer MEGA instead of Faymonville, which was torsional axles facilitating maneuvering and remediate road course during the transport of oversized loads, which proved that variant 1 was advantageous.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Romina Deborah Krzewska (FT) Romina Deborah Krzewska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt przewozu ładunków ponadgabarytowych na przykładzie wybranej firmy
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, ładunki ponadgabarytowe, zadanie przewozowe, środki transportu, koszty.
Keywords in English
transport, oversized loads, transport task, means of transport, transportation costs.
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej było zaprojektowanie przewozu ładunku ponadgabarytowego w oparciu o wybraną firmę transportową specjalizującą się w tego typu procesach transportowych. W pierwszej części pracy zaprezentowano wybraną firmę transportową Blades Sp. z o.o. oraz posiadany przez nią tabor specjalny, a także scharakteryzowano ładunek ponadgabarytowy, czyli będący przedmiotem przewozu płat wirnika elektrowni wiatrowej Enercon E-70. Następnie określono zadanie przewozowe, prowadzące do wykonania projektu w dwóch wariantach przewozu, które różniły się doborem naczep do realizacji zadania przewozowego. W wariancie 1 wykorzystano naczepę MEGA, natomiast w wariancie 2 naczepę Faymonville CombiMAX. Następnie wyznaczono trasę przewozu ładunku Gostkowo – Kamieńsk oraz określono sposób mocowania, jak również załadunku i rozładunku łopaty wirnika. Przedstawiono również obowiązki organizatora i wykonawcy takiego transportu. Aby prawidłowo wykonać projekt należało w następnej kolejności zapoznać z obowiązującymi podczas przewozu ładunków ponadgabarytowych, przepisami prawnymi. Po zapoznaniu się z regulacjami prawnymi opisano oraz zdefiniowano wzory na koszty w transporcie drogowym. Przystąpiono do wykonania projektu w dwóch wariantach przewozu ładunku ponadgabarytowego, który został poprzedzony założeniami projektowymi. Na podstawie przyjętych założeń do projektu dokonano szczegółowych obliczeń kosztów realizacji zadania przewozowego dla każdego z wariantów. Wynikiem obliczeń był koszt całkowity realizacji zadania przewozowego, który dla wariantu 1 wyniósł 13.103,14 zł, natomiast dla wariantu 2 wyniósł o 885,92 zł (7%) więcej, czyli 13 989,06 zł. Rezultatem przedstawionej pracy dyplomowej był wybór korzystniejszego wariantu zadania przewozowego na wyznaczonej trasie przewozu. Biorąc pod uwagę najważniejsze kryterium, czyli koszty przewozu ładunku ponadgabarytowego oraz dodatkowo krótszy czas realizacji, wynikający z posiadania przez naczepę MEGA w przeciwieństwie do naczepy Faymonville CombiMAX osi skrętnych ułatwiających manewrowanie pojazdem, korzystniejszy okazał się wariant 1 zadania przewozowego.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Romina Krzewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9685

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfe87a9633fb74a3cbbb1aa029a745c75/
URN
urn:pw-repo:WUTfe87a9633fb74a3cbbb1aa029a745c75

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page