Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hydrogel coatings for medical use

Aleksandra Barbara Golik

Abstract

Nowadays, cardiovascular diseases are diseases with the highest incidence, often ending in death. There is a great demand for materials that can be used to create implants and vascular prostheses. These materials should be fully biocompatible and hemocompatible. The promising material turned out to be polyurethane - it is a durable and flexible polymer. In addition, vascular implants made of it have mechanical properties similar to natural vessels. Unfortunately, these materials in long-term contact with blood can lead to the formation of clots. To improve the biocompatibility of these materials, they need to be modified. One of the materials used for polymer coating are hydrogels. Hydrogels made of polyvinylpyrrolidone are a material with high biocompatibility. This means that it is able to function properly in contact with living tissue. Aim of this work was to create cylindrical polyurethane structures that have been modified with a polyvinylpyrrolidone-based hydrogel. After drying, the cylindrical structures were lyophilized. The surface analysis of the modified polyurethane was performed using scanning electron microscope (SEM). It has been shown that the modification was successful. In the SEM pictures can be seen the smooth surface of the freeze-dried hydrogel. Appearing cracks and corrugations of the structure are the result of the mechanical straightening of the hydrogel surface in order to obtain photos with the scanning electron microscope.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Barbara Golik (FCPE) Aleksandra Barbara Golik,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Hydrożelowe powłoki do zastosowań medycznych
Supervisor
Beata Aleksandra Butruk-Raszeja (FCPE/DBBE) Beata Aleksandra Butruk-Raszeja,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Pages
37
Internal identifier
DICHP-2921
Reviewers
Beata Aleksandra Butruk-Raszeja (FCPE/DBBE) Beata Aleksandra Butruk-Raszeja,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Katarzyna Jabłczyńska (FCPE/CIPE) Katarzyna Jabłczyńska,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
poliuretan, hydrożele, modyfikacja powierzchni, cylindryczne struktury
Keywords in English
polyurethane, hydrogels, surface modification, cylindrical structures
Abstract in Polish
W dzisiejszych czasach choroby sercowo-naczyniowe są chorobami o największej zachorowalności, często kończące się śmiercią. Z tego powodu powstaje duże zapotrzebowanie na materiały, z których można tworzyć implanty oraz protezy naczyniowe. Materiały te powinny być w pełni biozgodne i hemozgodne. Obiecującym materiałem okazał się poliuretan – jest on polimerem wytrzymałym oraz elastycznym. Do tego wytworzone z niego implanty naczyniowe wykazują właściwości mechaniczne podobne do naczyń naturalnych. Niestety, materiały te w długotrwałym kontakcie z krwią mogą doprowadzać do powstawania skrzepów, a pod wpływem metabolizmu komórek ulegać degradacji. Aby poprawić biozgodność tych materiałów potrzebna jest ich odpowiednia modyfikacja. Jednym z materiałów wykorzystywanych do pokrycia polimerów są hydrożele. Hydrożele tworzone z poliwinylopirolidonu są materiałem o wysokiej biozgodności. Takie pokrycie powierzchni implantu, w miejscu styku sztucznego narządu z organizmem, nie rozpoczęłaby negatywnych dla zdrowia i życia procesów biologicznych. W niniejszej pracy podjęto próbę stworzenia cylindrycznych struktur poliuretanowych, które zmodyfikowano hydrożelem na bazie poliwinylopirolidonu. Po wysuszeniu cylindryczne struktury zostały poddane liofilizacji. Analizę powierzchni zmodyfikowanego poliuretanu dokonano z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej SEM. W badaniu wykazano, że modyfikacja powiodła się. Wyniki jednoznacznie pokazują, że we wszystkich badanych próbkach poliuretan został pokryty warstwą modyfikowanego hydrożelu. Na zdjęciach SEM widać powierzchnię liofilizowanego hydrożelu. Pojawiające się pęknięcia i pofałdowania struktury są wynikiem mechanicznego wyprostowania powierzchni hydrożelowej.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Golik_277540.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26380
Additional fields
Konsultacje: Aleksandra Kuźmińska

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfe6fcd803710488abb47fd1c85dd4212/
URN
urn:pw-repo:WUTfe6fcd803710488abb47fd1c85dd4212

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page