Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The problem of rogue ONU in G-PON networks and concept of its solution

Magdalena Tomczuk

Abstract

The problem of rogue ONU in G-PON networks and concept of its solution This engineering thesis presents issues concerning Gigabit-capable Passive Optical Network, a standard published by ITU-T standardization organization. Main topic of this document is to analyze the problem of rogue ONU occurring in G-PON network and to find proposals for its solution. At the beginning theoretical aspects of G-PON network had been described. Then, G-PON network has been depicted with particular emphasis on: system architecture, description of its components and principals of G-PON network operation, including states of ONU device. It has also been described how OLT device supports ONU unit in activation process. The practical part contains exemplary G-PON network configuration, that has been done in laboratory of the telecommunications institute with use of telnet protocol. Results had been gathered and possibilities of configuration had been compared with specification recommendations. A significant part of this document is a critical analysis of the problem occurring in G-PON, associated with “rogue ONU” devices (machines that interfere with other ONU units) and its solution concept. The goal was to find the method that identifies rogue ONU device as fast as possible in a way, that does not require disconnecting all ONU units. In that way, the transmission would not be suspended. What is more, situation when ONU device rebels and stops responding to OLT device requests appropriate for deactivation process has been considered. As a result of the research, the concept of two devices that prevent errors in G-PON has been elaborated. Author presents block diagrams of these devices, precisely depicts principals of their operations and indicates how to connect them to existing network. Threats that may occur during solution implementations had been considered. Lastly, perspectives of implementation in practice of proposed solution had been described, as well, as further direction of research.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Tomczuk (FEIT) Magdalena Tomczuk,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Problem "rogue ONU" w sieciach G-PON i propozycje jego rozwiązania
Supervisor
Sławomir Kula (FEIT) Sławomir Kula,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Sławomir Kula (FEIT) Sławomir Kula,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
G-PON, sieć optyczna, konfiguracja sieci, rogue ONU, światłowód, splitter, ramka GTC, OLT, ONU, ONT, sieć pasywna, transmisja danych, koncepcja urządzenia
Keywords in English
G-PON, optical network, network configuration, rogue ONU, fiber, splitter, GTC frame, OLT, ONU, ONT, passive network, data transmission, device concept
Abstract in Polish
Problem „rogue ONU” w sieciach G-PON i propozycje jego rozwiązania. W niniejszej pracy dyplomowej zostały przedstawione zagadnienia dotyczące Gigabitowej Pasywnej Sieci Optycznej (G-PON), rozwijanej przez organizację standaryzacyjną ITU-T (ang. International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector). Głównym tematem pracy jest analiza problemu jednostki „rogue ONU” w sieci G-PON oraz opracowanie koncepcji jego rozwiązania. Na początku pracy opisano teoretyczne zagadnienia związane z siecią G-PON. Przedstawiono między innymi architekturę sieci G-PON, jej komponenty oraz zasadę działania sieci z uwzględnieniem kolejnych stanów, przez które przechodzi jednostka ONU. Opisano również sposób, w jaki urządzenie OLT wspiera jednostkę ONU w procesie aktywacji. W części praktycznej pracy przedstawiono przykładową konfigurację sieci G-PON, wykonaną w laboratorium Instytutu Telekomunikacji za pomocą standardu protokołów Telnet. Wyniki zostały zebrane, a możliwości konfiguracyjne porównane z zaleceniami standardu. Główną część pracy stanowi krytyczna analiza problemu występującego w G-PON, związanego z urządzeniami „rogue ONU” (zakłócającymi transmisję innych jednostek ONU) oraz koncepcja jego rozwiązania. Celem była metoda jak najszybszej identyfikacji „rogue ONU” tak, aby uniknąć rozłączania wszystkich jednostek ONU, a tym samym wstrzymywania transmisji. Rozpatrzone zostały też sytuacje, gdy jednostka ONU „buntuje się” i nie reaguje na żądania OLT właściwe dla procesu dezaktywacji. W tym celu opracowana została koncepcja dwóch urządzeń, które pozwalają uniknąć awarii w sieci G-PON. Przedstawiono ich schematy blokowe, opisano zasady działania, a także zaproponowano miejsce ich podłączenia do istniejącej już sieci. Zbadano również dostępne na rynku rozwiązania oraz wzięto pod uwagę zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji zaproponowanych rozwiązań. Ponadto opisano perspektywy wdrożenia zaproponowanego rozwiązania w praktyce i kierunki kontynuacji badań nad postawionym problemem.
File
  • File: 1
    M.Tomczuk_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32065

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfe282947ad034603a72fc9bcac13a585/
URN
urn:pw-repo:WUTfe282947ad034603a72fc9bcac13a585

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page