Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of database and web application of shifts organization system in the NA61/SHINE experiment

Andrzej Dyśko

Abstract

This thesis is a description of an application developed for High Energy Physics NA61/SHINE experiment located at CERN Geneva. The application’s aim is to support the process of scheduling shifts in the experiment. A web application has been developed and implemented in CERN infrastructure in May 2018. Reservations have been carried out for 2018 runs successfully. LAMP1 stack implemented for backend with Python Pyramid to serve WSGI application with mod_ssl for encryption. Frontend application implemented with React + Flux, bundled with webpack. Authentication implemented with OAuth2 server in CERN infrastracture. The first chapter is an introduction to theoretical and experimental physics of particles and high energy nuclear physics for understanding scientific motivations of NA61/SHINE experiment. The second chapter is a description of physics goals of the NA61/SHINE experiment and the systems that support the measurements and data analysis. The next chapter consists of primary ideas used in development of web applications. The next two chapters are describing the practical implementation of the ideas from the former chapter and a process of configuration of the objective application. The last chapter is a summary of the results of this work and a conclusion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Dyśko (FP) Andrzej Dyśko,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Opracowanie bazy danych oraz aplikacji internetowej dla obsługi systemu organizacji szycht w eksperymencie NA61/SHINE
Supervisor
Marcin Słodkowski (FP/NPD) Marcin Słodkowski,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Nuclear Physics Division (FP/NPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Słodkowski (FP/NPD) Marcin Słodkowski,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Tobiasz Czopowicz (FP/NPD) Tobiasz Czopowicz,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
NA61/SHINE, CERN, shift scheduler, web application, LAMP, Pyramid, REACT, FLUX
Keywords in English
NA61/SHINE, CERN, shift scheduler, web application, LAMP, Pyramid, REACT, FLUX
Abstract in Polish
Praca jest opisem aplikacji internetowej stworzonej dla eksperymentu Fizyki Wysokich Energii NA61/SHINE mieszczącego się w ośrodku CERN w Genewie. Zadaniem oprogramowania jest wsparcie procesu obsadzania szycht w trakcie zbierania danych w eksperymencie. Stworzono aplikację internetową i zainstalowano ją w infrastrukturze CERN w maju 2018r. Rezerwacje na okresy zbierania danych w roku 2018 przebiegły pomyślnie. Zastosowano stack LAMP2 dla części serwerowej rozwiązania. Aplikacja serwera powstała w oparciu o framework Python Pyramid. Serwer Apache2 stosuje moduł mod_ssl do enkrypcji połączeń. Aplikacja frontend została stworzona z wykorzystaniem frameworków React i Flux i skompilowana programem webpack. Autentykacja użytkowników została zaimplementowana w protokole OAuth2 z wykorzystaniem serwera CERN. Pierwszy rozdział pracy to wprowadzenie do teoretycznych i eksperymentalnych podstaw fizyki wysokich energii dla zrozumienia celów naukowych eksperymentu NA61/SHINE. Rozdział drugi to opis realizacji eksperymentu i systemów, które wspomagają zbieranie oraz analizę danych. Rozdział kolejny przedstawia podstawowe zagadnienia z dziedziny projektowania aplikacji internetowych. Dwa kolejne rozdziały to opis faktycznej implementacji opisanych rozwiązań i proces konfiguracji stworzonej aplikacji. Ostatni rozdział to podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej pracy.
File
  • File: 1
    PracaDyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35316

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfe06bd2121ee4ad99de0aa24cce0a345/
URN
urn:pw-repo:WUTfe06bd2121ee4ad99de0aa24cce0a345

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page