Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Students Integration and Cooperation Center in Warsaw

Maja Kopczyńska

Abstract

The aim of the project is to create a space for students of various majors and universities. The assumption is to provide the necessary technical facilities enabling and improving work. The program is not only to create a media library or a library, but also various types of workshops. These are to be spaces for creating 3D models, photography, carpentry workshops, computer rooms, so-called co-working spaces, a relax zone and facilities to use the bibiotics. The object program may change after a more detailed analysis of the needs of potential users.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maja Kopczyńska (FA) Maja Kopczyńska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centrum integracji i współpracy studenckiej w Warszawie
Supervisor
Marek Świerczyński (FA/DAUD) Marek Świerczyński,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1787/L
Reviewers
Marek Świerczyński (FA/DAUD) Marek Świerczyński,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Robert Rzadkiewicz (FA/CAD) Robert Rzadkiewicz,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
centrum integracji studenckiej, integracja, współpraca
Keywords in English
students integration, students cooperation, students, workshop, library, media library
Abstract in Polish
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni przeznaczonej dla studentów różnych kierunków oraz uczelni. Założeniem jest udostępnienie potrzebnego zaplecza technicznego umożliwiającego i usprawniającego pracę. Program ma nie tylko zakładać stworzenie mediateki czy bibioteki, ale również róznego rodzaju warsztatów. Mają to być przestrzenie do tworzenia modeli 3d, fotografii, warsztaty stolarskie, sale komputerowe, tzw. przestrzenie co-workingowe, strefę relaksu oraz zaplecze umożliwiające korzystanie ze zbiorów bibiotecznych. Program obiektu może ulec zmianie po dokładniejszej analizie zapotrzebowania potencjalnych użytkowników.
File
  • File: 1
    271927_OPIS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26166

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfde1190f8244407ba615d370c5a583f3/
URN
urn:pw-repo:WUTfde1190f8244407ba615d370c5a583f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page