Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt osobowego dźwigu elektrycznego wraz ze wstępną koncepcją układu sterowania

Michał Janusz Horajecki

Abstract

The thesis is dedicated to issues of lifting technology which one include constructional solutions and solutions of control systems. The main objective of dissertation is drawing up preliminary draft of electrical passenger lift. The thesis has been dived into three parts. The first part includes a review of constructional solutions of electrical lift and review of safety requirements which are relate to electrical passenger lift. We are talking about description of elements which are part of electrical passenger lift among others such as cabin and counterweight, tie rods, cabin and stop doors, cabin and counterweight guides, speed limiter, catchers or bumpers. Next part of dissertation is a project of electrical lift which includes calculation procedure with the assumed nominal lifting capacity, nominal speed and hight of raising. Calculation allows choice components based on catalogs of company which they offer lifting devices. Last part of dissertation includes consideration about solution of control system. We are talking about description of electrical elements and control system devices. Third part of thesis has been enriched of initial cocept of the control system algorithm. Moreover last part of disertation contains calculation of work cycle of one elevator which is working in residential building in Warsaw. The dissertation is supplemented by assembly drawing of elevator with shaft.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Janusz Horajecki (FACME) Michał Janusz Horajecki,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Supervisor
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2074
Reviewers
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Tomasz Mirosław (FACME/ICME) Tomasz Mirosław,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Transport bliski2. Dźwig elektryczny osobowy3. Układ sterowania dźwigu elektrycznego4. Projekt dźwigu elektrycznego
Keywords in English
1. Handling2. Electrical passenger lift 3. Control system of electrical lift4. Project of electrical lift
Abstract in Polish
Praca dyplomowa poświęcona jest zagadnieniom techniki dźwigowej, które obejmują rozwiązania konstrukcyjne instalacji dźwigowej oraz realizacje sterowania dźwigu. Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej jest sporządzenie wstępnego projektu osobowego dźwigu elektrycznego. Praca została podzielona na trzy części. Pierwsza część obejmuje przegląd rozwiązań konstrukcyjnych dźwigów elektrycznych oraz przegląd wymogów bezpieczeństwa stawianych przed osobowymi dźwigami elektrycznymi. Mowa tu o opisie elementów wchodzących w skład dźwigu elektrycznego między innymi takich jak kabina, przeciwwaga, cięgna nośne, drzwi kabinowe i przystankowe, prowadnice kabiny i przeciwwagi ogranicznik prędkości, chwytacze oraz zderzaki. Kolejna cześć pracy to projekt dźwigu, który obejmuje tok obliczeń przy założonym udźwigu urządzenia, nominalnej prędkości jazdy oraz wysokości podnoszenia pozwalający na dobór komponentów wchodzących w skład dźwigu na podstawie katalogów producentów oferujących urządzenia wchodzące w skład instalacji dźwigowej. Ostatnia część pracy obejmuje rozważania na temat rozwiązań układów sterowania dźwigów elektrycznych. Mowa tu o przeglądzie elementów elektrycznych oraz opisie sposób sterowania dźwigiem. Trzecia część pracy została wzbogacona o wstępny konspekt algorytmu sterowania dźwigu elektrycznego oraz wyznaczenie cyklu pracy jednego z dźwigów pracujących na terenie Warszawy. Pracę inżynierską uzupełnia rysunek złożeniowy instalacji dźwigowej wraz z szybem.
File
  • File: 1
    267711_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30894

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfd7dd457688f47488a86eeaa1499b6b0/
URN
urn:pw-repo:WUTfd7dd457688f47488a86eeaa1499b6b0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page