Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementing public tasks in the field of education by the local government on the example of the Wieliszew Commune

Piotr Gajowniczek

Abstract

The main purpose of the work entitled „Implementing public tasks in the field of education by the local government on the example of the Wieliszew Commune” is the most comprehensive discussion of the activity of local goverments in the field of education by implementing public tasks by them. Each local government has a number of duties related to the functioning of education in facilities located on its territory. The main duty is the obligation to administer all educational institutions. The first chapter of the work presents theoretical issues related to the topic, such as various definitions and the level of all necessary connections between the activity of local governments and the activities of educational institutions located in the area covered by this local government. The second chapter of the work illustrates the issue related to the proper education policy of local governments, such as financing of education by local governments as well as educational challenges. The content of the third chapter is strictly focused on the example of the Wieliszew Commune. You can find general issues in it related to the characteristics of the commune and analysis of issues related to education in it’s Development Strategy. The fourth and the last chapter is a specific presentation of the stage of public tasks performed by the Wieliszew Commune in 2015-2018. A comparative analysis of data collected over the course of three school years was made in it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Piotr Gajowniczek (FASS) Piotr Gajowniczek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wykonywania zadań publicznych z zakresu edukacji przez samorząd gminny na przykładzie gminy Wieliszew
Supervisor
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
zadanie publiczne, samorząd gminny, edukacja, polityka oświatowa, wyzwania oświatowe, zarządzanie oświatą, nauczyciel, uczeń
Keywords in English
public task, local government, education, educational policy, educational challenges, education management, teacher, student
Abstract in Polish
Głównym celem pracy na temat „Wykonywanie zadań publicznych z zakresu edukacji przez samorząd gminny na przykładzie Gminy Wieliszew” jest jak najobszerniejsze omówienie zagadnienia działalności samorządów gminnych w zakresie edukacji poprzez wykonywanie przez nie zadań publicznych. Każdy samorząd gminny posiada szereg obowiązków związanych z funkcjonowaniem oświaty w placówkach znajdujących się na jego terenie. Głównym i podstawowym jest obowiązek zarządzania całą siecią placówek edukacyjnych. W pierwszym rozdziale pracy przedstawione zostały kwestie teoretyczne związane z tematem, takie jak różnego rodzaju definicje i powiązania pomiędzy działalnością samorządu a działalnością placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie obejmowanym przez ten samorząd. W drugim rozdziale pracy zobrazowana jest kwestia związana z właściwą polityką oświatową samorządów, a więc finansowanie oświaty przez samorządy gminne oraz szeroko rozumiane wyzwania oświatowe, którym dzięki swojej działalności samorządy gminne starają się sprostać. Treść rozdziału trzeciego skupia się już dokładnie na opisywanym również dalszej części pracy przykładzie Gminy Wieliszew. Znaleźć w niej można kwestie ogólne związane z charakterystyką gminy oraz analizę zagadnień związanych z edukacją znajdujących się w obowiązującej do dnia dzisiejszego Strategii Rozwoju Gminy Wieliszew do roku 2020. Rozdział czwarty jest swoistym przedstawieniem stanu wykonywania zadań publicznych przez samorząd gminny w latach 2015-2018. Dokonana w nim została analiza porównawcza danych zgromadzonych na przestrzeni trzech lat szkolnych.
File
  • File: 1
    Praca_Licencjacka_-_Wykonywanie_zadań_publicznych_z_zakresu_edukacji_przez_samorząd_gminny_na_przykładzie_Gminy_Wieliszew_2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27784

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfd71f024521b4fab9ab7a57952a4319d/
URN
urn:pw-repo:WUTfd71f024521b4fab9ab7a57952a4319d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page