Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An Analysis of Multiple Collision Of Vehicles Moving In A Line

Maciej Dominiak

Abstract

The thesis, titled “An Analysis of Multiple Collision Of Vehicles Moving A Line” presents an analysis of a real collision in which more than two vehicles participate. The calculation of the speed of particular collisions allow for an attempt to specify the sequence of collisions, which will enable to reconstruct the course of events in a road accident. In chapter one, calculation methods used in an analysis of collision of vehicles have been discussed. These methods serve the purpose of looking for links between the energy needed to cause deformation of the car body and the speed of a car in the moment which the deformation starts. Thanks to the energy balance we can calculate the speed at which the collision occurred, which is the speed the cars had just before the collision. Chapter two is devoted to the question of the safe distance between vehicles moving a line. This chapter discusses basic rules of driving safety in a line, as well as the issue of safe distance between vehicles, which is an essential factor influencing the occurrence of road accidents. Chapter three presents the case of a real collision, for which I have analysed the energy loss for the deformation of the car body of the particular vehicles, as well as I have attempted to specify the sequence of these collisions. Five different cases of the sequence of collisions have been calculated. Thanks to the results, I have been able to specify the probable sequence in which the collisions occurred and to determine which driver might have caused the collision.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Dominiak (FACME) Maciej Dominiak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wielokrotnego zderzenia pojazdów jadacych w kolumnie
Supervisor
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Fundowicz (FACME/IV) Piotr Fundowicz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
37
Internal identifier
SIMR; D-1474
Reviewers
Piotr Fundowicz (FACME/IV) Piotr Fundowicz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jerzy Zaborowski (FACME/IV) Jerzy Zaborowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Rekonstrukcja wypadku drogowego, 2. Jazda w kolumnie, 3. Zderzenia pojazdów
Keywords in English
1. Recostruction of a car accident, 2. Driving in a line, 3. Collision of vehicles
Abstract in Polish
Praca dyplomowa pt. „Analiza wielokrotnego zderzenia pojazdów jadących w kolumnie” przedstawia analizę rzeczywistego zderzenia w którym biorą udział więcej niż dwa pojazdy. Obliczenia prędkości poszczególnych zderzeń pozwalają podjąć próbę określenia kolejności zderzeń na potrzeby wykonywania rekonstrukcji wypadku drogowego. W rozdziale pierwszym omówione zostały metody obliczeniowe stosowane w analizie zdarzeń pojazdów. Służą one do poszukiwania relacji między energią potrzebną do spowodowania deformacji nadwozia, a prędkością pojazdu w chwili rozpoczęcia deformacji. Bilans energetyczny pozwala obliczyć z jaką prędkością doszło do zderzenia, czyli z jaką prędkością poruszały się pojazdy tuż przed kolizją. Rozdział drugi został poświęcony zagadnieniom bezpiecznego odstępu pojazdów jadących w kolumnie. Omówiono podstawowe zasady bezpiecznej jazdy z kolumnie oraz zagadnienie bezpiecznego odstępu między pojazdami, który to jest ważnym czynnikiem wpływającym na powstawanie kolizji drogowych. W rozdziale trzecim przedstawiono przypadek rzeczywistego zdarzenia do którego wykonano analizę energii straconej na deformację nadwozia poszczególnych pojazdów oraz podjęto próbę ustalenia kolejności ich zdarzeń. Obliczeniom poddano pięć różnych przypadków kolejności zdarzeń. Wyniki pozwoliły określić prawdopodobną kolejność z jaką doszło do zderzeń oraz ustalić który z kierujących mógł przyczynić się do powstania kolizji.
File
  • File: 1
    ANALIZA ZDERZENIA POJAZDÓW JADĄCYCH W KOLUMNIE 2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11985

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfd61607d94d34fcf872055e8accc1b1e/
URN
urn:pw-repo:WUTfd61607d94d34fcf872055e8accc1b1e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page