Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer System of Ecg Signal Analysis

Jarosław Putra

Abstract

This paper contains description and results of work over computer system of ECG signal analysis. The result is working properly computer program which provide electrocardiographic signal analizing process and can show the results. The paper contains description of technies and technologies which were used to make program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jarosław Putra (FEIT/ICS) Jarosław Putra,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Komputerowy system analizy sygnału EKG
Supervisor
Henryk Kowalski (FEIT/ICS) Henryk Kowalski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000722
Keywords in Polish
sygnał EKG, ActiveX, C#, analiza sygnału
Keywords in English
ECG signal, ActiveX, C#, signał analyzing
Abstract in Polish
Praca zawiera opis i wyniki pracy nad komputerowym systemem analizy sygnału EKG. Rezultatem jest spełniający założenia program komputerowy umożliwiający przeprowadzenie procesu analizy sygnału oraz jego wizualizacji razem z wynikami. W pracy maj duje się opis technik i technologii wykorzystanych do zaimplementowania aplikacji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfd5038452b92458cb9fa7fc273b2c12b/
URN
urn:pw-repo:WUTfd5038452b92458cb9fa7fc273b2c12b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page