Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Instalacja centralnego ogrzewania,wodna pompowa z rozdziałem dolnym w budynku dwukondygnacyjnym przy rozprowadzeniu nośnika ciepła przewodami w układzie tradycyjnym

Łukasz Rokita

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Rokita (FEE) Łukasz Rokita,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Pages
31
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania,wodna pompowa z rozdziałem dolnym,budynek dwukondygnacyjny
Keywords in English
installation of central heating, water pumped from the lower section, two-storey building
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfd45e666be3747afadd80a3c1531532d/
URN
urn:pw-repo:WUTfd45e666be3747afadd80a3c1531532d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page