Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Software for preprocessing tandem mass spectrometry data

Jakub Grzegorz Kurek

Abstract

The main goal of this engineering thesis was to implement a program capable of preprocessing tandem mass spectrometry data. SC is an multithreaded application written in C++11 language with supporting libraries - STL and Boost. It implements three main preprocessing methods and a collection of six filters for narrowing down data sets. Program code follows object oriented design aimed to make future improvements and changes to functionality easier.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Grzegorz Kurek (FEIT) Jakub Grzegorz Kurek,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Oprogramowanie do przetwarzania wstępnego danych z tandemowej spektrometrii mas
Supervisor
Tymon Rubel (FEIT/IRMT) Tymon Rubel,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Sypniewski (FEIT/IRMT) Maciej Sypniewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tymon Rubel (FEIT/IRMT) Tymon Rubel,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
tandemowa spektrometria mas, C++, wielowątkowość
Keywords in English
tandem mass spectrometry, C++, multithreading
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaimplementowanie aplikacji umożliwiającej użytkownikowi przetwarzanie oraz klasyfikowanie danych pochodzących z tandemowej spektrometrii mas. Stworzony program SC został napisany w języku C++11 przy wykorzystaniu biblioteki standardowej STL oraz wybranych bibliotek Boost. Jego cechą charakterystyczną jest wykorzystanie wielowątkowości w celu przyspieszenia obliczeń na współczesnych, wielordzeniowych procesorach. Program umożliwia użytkownikowi obróbkę danych trzema metodami przetwarzania znanymi z literatury fachowej oraz klasyfikację danych przy użyciu dowolnej kombinacji sześciu dostępnych filtrów klasyfikujących. Zbudowany został w zgodzie z paradygmatem programowania obiektowego, celem zapewnienia jego łatwej rozbudowy w przyszłości.
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14021

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfd08ae033e8342828ee07420af384d88/
URN
urn:pw-repo:WUTfd08ae033e8342828ee07420af384d88

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page