Badanie efektywności oczyszczania ścieków i aktywności biomasy w założonych warunkach pracy reaktora porcjowego ze złożonym ruchomym (stężenie tlenu w fazach tlenowych cyklu 4 i 5 mg O2/l)

Joanna Krasa

Abstract

-
Rodzaj dyplomuPraca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomuPraca inżynierska
Autor Joanna Krasa (WIBHiIŚ)
Joanna Krasa
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Promotor Jolanta Podedworna (WIŚ / ZZWOŚ)
Jolanta Podedworna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony18-03-2015
Data (rok) wydania2015
Recenzenci Zbigniew Heidrich (WIŚ / ZZWOŚ)
Zbigniew Heidrich
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Jolanta Podedworna (WIŚ / ZZWOŚ)
Jolanta Podedworna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskim-
Słowa kluczowe w języku angielskim-
Streszczenie w języku polskim-
Plik pracy
praca.inz.Krasa.Szymanska.Ways ok.pdf 5.34 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 3942

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?