Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer simulation model of system to measure small capacitance with an ideal integrator

Piotr Kozłowski

Abstract

The purpose of this thesis is to create and examine the model used to measure the capacitance between the covers of capacitance thomography. A New feature introduced in relation to the previous design is using ideal integrator. It means eliminating resistor of the feedback loop in the integrator system. During operations, I pay special attention to how the change of the test capacity, temperature of environment and supply cables signal affects the result obtained at the output of the differential amplifier. To get better results thoughout the required range is possibile to change the capacity collecting charge on integrator area. At the end I present what benefits have been achieved though modifications introduced to the integrator.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Kozłowski (FEIT) Piotr Kozłowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Komputerowa symulacja układu do pomiaru małych pojemności z idealnym integratorem
Supervisor
Tomasz Olszewski (FEIT/IRMT) Tomasz Olszewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna [Not active (inherited)]
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mirosław Mikołajewski (FEIT/IRMT) Mirosław Mikołajewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Olszewski (FEIT/IRMT) Tomasz Olszewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
symulacja, model, układ całkujący, integrator, TINA, pomiar pojemności, elektryczny tomograf pojemnościowy, modyfikacja,
Keywords in English
simulation, model, integrator, TINA, measure, charge, modification, electrical capacitance tomography
Abstract in Polish
Celem tej pracy jest utworzenie oraz zbadanie modelu układu wykorzystywanego do pomiaru pojemności między okładkami w tomografie pojemnościowym. Nowością wprowadzoną w odniesieniu do poprzednich konstrukcji jest zastosowanie idealnego integratora, czyli wyeliminowanie rezystora z pętli sprzężenia zwrotnego w układzie całkującym. Podczas pracy zwracam szczególną uwagę jak zmiana badanej pojemności, temperatury środowiska oraz pojemności kabli doprowadzających sygnał wpływa na wynik otrzymywany na wyjściu wzmacniacza różnicowego. Aby zapewnić dokładniejszą pracę w całym wymaganym zakresie możliwa jest również zmiana pojemności gromadzącej ładunek w układzie integratora. Na końcu przedstawiam jakie korzyści udało się osiągnąć dzięki modyfikacji wprowadzonej do integratora.
File
  • File: 1
    Praca inż Piotr Kozłowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10090

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfc7f1a850212452a9cfb2b5d3d1efbb3/
URN
urn:pw-repo:WUTfc7f1a850212452a9cfb2b5d3d1efbb3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page