Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Lapidarium in Warsaw. Exhibition space by Vistula river

Magdalena Szczęsna

Abstract

„The subject and the content of the architecture can be only the architecture” - M. O. Ungers The Lapidarium consists of three, gradually narrower and deeper spaces. We enter through the main exhibition space which is all about the sculptures from the Vistula, spacious and low. We go through the café and then we go deeper into the temporary exhibition space for contemporary art. Meandering along the courtyard we are guided by the skylight which is placed along the exterior walls. To one of them adjoins the serving space, accessed from the corners. Triangle columns crop the view. The main structure of the object consists of exterior, reinforced concrete walls, distinct columns and triangle, reinforced concrete frame structure. The polished surface of the concrete floor, the fissure of light along the walls and the semidarkness inside bring underwater connotations. The Lapidarium is an exhibition space for fragments of architectural decoration stone elements, which were stolen by Swedes during the war in the XVI century. Some of them fell into the water and were discovered in 1906 and lately in years 2009-2015 during an archaeological research. Lapidarium shows the objects in the context of the river - the most important element of its heterogenic environment. Using simple architectonic means - gradation of space, different levels, courtyard cropping the view - it tells a story about the exhibits, giving a space to reinterpret them also in the context of contemporary art. Escaping visually from other elements of the surroundings, it shows what is the most important part of it - the Vistula river. Together with the nearby Art School Faculty of Sculpture, the object create gallery-like mood of this fragment of the boulevards. A minimal intervention in this diversified city space and its underground location brings new elements without being perceived as disturbing in the city structure. The café uses specific character of the site for its advantages, being also the part of the recreational venues along the river.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Szczęsna (FA) Magdalena Szczęsna,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
WIŚLANE LAPIDARIUM W WARSZAWIE. PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA NAD WISŁĄ
Supervisor
Piotr Kudelski (FA) Piotr Kudelski,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001407/L
Reviewers
Piotr Hardecki (FA) Piotr Hardecki,, Faculty of Architecture (FA) Piotr Kudelski (FA) Piotr Kudelski,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
lapidarium, wisła, rzeka, muzeum, rzeźba
Keywords in English
lapidarium, vistula, river, museum, sculpture
Abstract in Polish
„Tematem i treścią architektury może być tylko sama architektura” - Matthias Oswald Ungers Lapidarium to przestrzeń ekspozycyjna dla fragmentów kamiennych elementów dekoracji architektonicznej skradzionych przez Szwedów w XVI w., które wpadły do Wisły spławiane barkami w czasie potopu szwedzkiego i zostały częściowo wydobyte podczas badań archeologicznych. Ukazuje ono obiekty w kontekście rzeki - najważniejszego elementu heterogenicznego kontekstu. Operując prostymi środkami architektonicznymi - gradacją przestrzeni, wykorzystaniem różnicy poziomów, dziedzińcem - opowiada historię o eksponatach, tworząc przestrzeń do interpretacji ich na nowo poprzez sztukę współczesną. Uciekając wizualnie od pozostałych elementów otoczenia podkreśla to, co najistotniejsze - Wisłę. Lapidarium składa się z trzech, stopniowo zwężających się i pogłębiających się przestrzeni. Najpierw wchodzi się do sali ekspozycji stałej poświęconej zabytkom z Wisły, obszernej i niskiej, przechodzi przez klubokawiarnię a następnie schodzi jeszcze niżej do sali ekspozycji sztuki współczesnej. Poruszając się wzdłuż wewnętrznego dziedzińca widać po prawej stronie świetlik, biegnący wzdłuż obrysu ścian zewnętrznych. Do jednej z nich przylega część zapleczowa, do której wejścia znajdują się w narożnikach. Trójkątne słupy kadrują widok. Główną strukturę obiektu stanowią ściany zewnętrzne i wyraźnie obecne we wnętrzu trójkątne słupy oraz trójkątny ruszt. Stopnie posadzki mają swoją kontynuację na dziedzińcu, zacierając granicę między wnętrzem a zewnętrzem. Gładko wypolerowana powierzchnia betonowej posadzki, szczelina ze świetlikiem biegnąca wzdłuż ścian zewnętrznych oraz półmrok panujący w obiekcie kojarzą się z byciem pod wodą. Obiekt razem z pobliskim Wydziałem Rzeźby ASP współtworzy galeryjny charakter tego odcinka bulwarów wiślanych. Minimalna interwencja w zróżnicowaną przestrzeń - umiejscowienie obiektu pod płytą bulwaru - wprowadza dodatkowe elementy, przybliża rzekę miastu, wpisując się w ogólną strukturę architektoniczno-urbanistyczną. Klubokawiarnia powiązana z ekspozycją wykorzystuje specyficzny charakter miejsca i kontynuuje rekreacyjną funkcję Bulwarów Wiślanych.
File
  • File: 1
    242138_inz_plansze.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11427

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfc563e2a592e4725854a4570a5023a01/
URN
urn:pw-repo:WUTfc563e2a592e4725854a4570a5023a01

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page