Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of selected socio-economic factors on the population status of Płock in years 2007-2017

Patryk Siuta

Abstract

The work attempts to make an analyze between selected socio-economic factors which have impact on population status with use of statistical-econometric statistics. The first chapter contains the characteristics of the city of Płock, its history and the basis on which the society was built. There are mentioned the most important events and origin of important city institutions. Description of historical events aimed to clarify city situation in different periods. There are also marked a crucial investments thanks to which the city prospers well in modern times. The second chapter deals with selected social and economic indexes. The first described index talks about population status. The following section describes factors such as unemployment, wages and living conditions of the city's residents. Important issues regarding health care and access to housing resources were raised. In the third chapter there is a study of correlation and regression, as well as an explanation of these processes, for a deeper understanding of the subject of dependencies occurring between the investigated factors. Econometric models were built, analyzed and interpreted economically. The chapter starts with the analysis of the dynamics of the problem under investigation. In the final part, there is an attempt to answer the question what are caused by these changes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patryk Siuta (CESS) Patryk Siuta,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Wpływ wybranych czynników społeczno-gospodarczych na stan ludności w Płocku w latach 2007-2017
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
ludność, czynniki gospodarcze, czynniki społeczne, analiza, wpływ
Keywords in English
population, economic factors, social factors, analysis, impact
Abstract in Polish
W pracy została podjęta próba zbadania zależności między wybranymi czynnikami społeczno-gospodarczymi na stan ludności z wykorzystaniem analizy statystyczno-ekonometrycznej. Przeprowadzone badanie obejmowało sprawdzenie istotności, siły oddziaływania poszczególnych elementów na zmienną objaśnianą oraz określono także malejąca dynamikę stanu ludności. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę miasta Płock, jego historię oraz podstawy na jakich budowano społeczeństwo. Zostały poruszone tu najważniejsze wydarzenia oraz powstanie ważnych instytucji dla miasta. Opis wydarzeń historycznych krok po kroku miał na celu naświetlenie sytuacji miasta w różnych okresach jego rozwoju jak i upadku. Zaznaczone są także przełomowe inwestycje dzięki, którym miasto w dzisiejszych czasach dobrze prosperuje. Drugi rozdział dotyczy charakterystyki wybranych wskaźników społecznych i gospodarczych. Pierwszy opisany wskaźnik to badany stan ludności, w szerszym rozumieniu demografia. W dalszej części opisano czynniki takie jak bezrobocie, wynagrodzenia oraz warunki bytowe mieszkańców miasta. Poruszono ważne kwestie dotyczące opieki zdrowotnej jak i dostępu do zasobów mieszkaniowych. W trzecim rozdziale znajduje się badanie korelacji oraz regresji, jak również wyjaśnienie tych procesów, dla głębszego zrozumienia tematu jakim są zależności występujące między badanymi czynnikami. Zbudowano modele ekonometryczne, dokonano ich analizy oraz interpretacji ekonomicznej. Rozdział zaczyna się od analizy dynamiki badanego problemu. W końcowej części znajduje się próba odpowiedzi na pytanie czym są spowodowane te zmiany.
File
  • File: 1
    286292_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30570

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfc48dfa3f80d434c8fdc884bad1cad0c/
URN
urn:pw-repo:WUTfc48dfa3f80d434c8fdc884bad1cad0c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page