Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of photocatalysis process in water treatment

Karol Stanisław Mika

Abstract

Industrial development causes the increase in production of waste water that should be purified. That fact inflicts the need to develop new and more effective methods of water treatment. Photocatalysis is a process that enables disposal of organic compounds with no need of adding any extra reagent. This method presents a great potential applications to the industry. It is characterized by relative low operational costs and simple principle of operation. Need for properly large specific surface area of catalyst is one of the most significant disadvantages of this method. Because of this fact separation of catalyst from treated water is required. This paper is intended to examine the possibility of performing the photocatalysis in designed system and inspect literature referring to photocatalysis. Formic acid and sodium dodecylbenzene sulfonate have been examined during the research. The decomposition of formic acid was observed, however sodium dodecylbenzene sulfonate occurred to be resistant to photocatalysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Stanisław Mika (FCPE) Karol Stanisław Mika,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Zastosowanie procesu fotokatalizy do oczyszczania wody
Supervisor
Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
43
Internal identifier
DICHP-2873
Reviewers
Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Artur Małolepszy (FCPE/DSP) Artur Małolepszy,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
fotokataliza, TiO2, tlenek tytanu(IV), degradacja, rozkład, zanieczyszczenia, woda, katalizator, UV
Keywords in English
photocatalysis, TiO2, titanium(IV) oxide, degradation, decomposition, impurities, water, catalyst, UV
Abstract in Polish
Wraz z rozwojem przemysłu zwiększa się ilość wody odpadowej, którą trzeba oczyścić. Pociąga to za sobą konieczność rozwoju coraz nowszych i efektywniejszych metod oczyszczania wody. Fotokataliza jest procesem umożliwiającym oczyszczanie wody ze związków organicznych bez konieczności dodawania do wody dodatkowych substratów reakcji. Jest to metoda o dużym potencjale do wykorzystania w przemyśle. Charakteryzują ją stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne i prosta zasada działania. Do największych wad należy zaliczyć konieczność stosowania katalizatora o odpowiednio dużej powierzchni właściwej, co pociąga za sobą potrzebę rozdzielenia katalizatora od wody oczyszczonej. Niniejsza praca ma na celu sprawdzenie możliwości przeprowadzenia fotokatalizy w układzie badawczym i przegląd literatury dotyczącej fotokatalizy. Badania zostały przeprowadzone na kwasie mrówkowym i dodecylobenzenosulfonianie sodu. Uzyskano rozkład kwasu mrówkowego, jednak nie zaobserwowano rozkładu dodecylobenzenosulfonianu sodu.
File
  • File: 1
    PracaInżynierska_Karol_Mika_ZastosowanieProcesuFotokatalizyDoOczyszczaniaWody.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26187
Additional fields
Konsultacje: Daniel Polak

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfbc5c7f1eb61408181e60c36d14cc2eb/
URN
urn:pw-repo:WUTfbc5c7f1eb61408181e60c36d14cc2eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page