Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of the impact of selected suspension parameters on the critical velocity of a mathematical model of three-axle bogie of a rail vehicle on a straight track

Dominik Szymon Piotrowski

Abstract

The main idea of this work was to examine the impact of selected primary suspension parameters, which are stiffness and damping on the critical speed of a rail vehicle on a straight track. Apart from straightforward movement analysis, it was also ensured that vehicle keeps the safety standards on a curved track adopted in railway technology. For this purpose, apart from the classic three-axle bogie with springy resilient elements, its modifications needs to be introduced and examined. The main part of the work presents the results regarding to individual variants, based on the linear bogie model created in the Matlab & Simulink environment. Mathematical half-car model (the bogie loaded by half body mass) was shown in form of eight second-order ordinary differential equations with constant coefficients. They were derived using the formalism of second type Lagrange equations. Numerical calculations were made in Simulink time domain package.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominik Szymon Piotrowski (FACME) Dominik Szymon Piotrowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badanie wpływu wybranych parametrów zawieszenia na prędkość krytyczną matematycznego modelu trzyosiowego wózka pojazdu szynowego w ruchu po torze prostym
Supervisor
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2132
Reviewers
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
pojazd szynowy, prędkość krytyczna, wózek trzyosiowy, liniowy model matematyczny
Keywords in English
rail vehicle, critical velocity, three-axle bogie, linear mathematical model
Abstract in Polish
Myślą przewodnią niniejszej pracy było zbadanie wpływu wybranych parametrów zawieszenia pierwszego stopnia, którymi są sztywność oraz tłumienie na prędkość krytyczną pojazdu szynowego w ruchu po torze prostym. Oprócz analizy ruchu prostoliniowego, zadbano również, aby pojazd zachowywał przyjęte w technice kolejowej standardy bezpieczeństwa na torze zakrzywionym. W tym celu, oprócz klasycznego wózka trzyosiowego z elementami sprężystymi, zbadano również jego modyfikacje, opracowane na potrzeby pracy. W głównej części pracy przedstawiono wyniki dotyczące poszczególnych wariantów, opartych na modelu liniowym wózka, badanym w środowisku Matlab&Simulink. Matematyczny model połowy wagonu (wózek obciążony połową masy nadwozia), przedstawiono w postaci ośmiu równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu ze stałymi współczynnikami. Równania wyprowadzono, korzystając z formalizmu równań Lagrange’a II rodzaju. Obliczenia numeryczne wykonano w pakiecie Simulink w dziedzinie czasu.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Inżynierska_Dominik_Piotrowski_267757.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34037

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfbbb6464cfa34fa78e0896982373f7a2/
URN
urn:pw-repo:WUTfbbb6464cfa34fa78e0896982373f7a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page