Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

CULTURAL CENTRE ON THE VISTULA RIVER IN WARSAW

Marta Małgorzata Sójka

Abstract

The theme of the project is a multifunctional public utility building located on the bank of the Vistula River, opposite the Old Town. The building is stretched between two footbridges, which connect it with Ratuszowa Street and Mostowa Street. The form of the building consists of four cubic blocks and an observation tower, all of which have a common garage floor. In each of the blocks there is a different function, namely: spectacular, exhibition, workshop and gastronomic function. From the side of the Old Town was designed a pedestrian route in the form of a boulevard with a stepped descent to the water. The aim was to make the most of a given location and create the possibility to admire the panorama of Warsaw's Old Town. For this reason, the building is also designed as glazed as possible and all of its most important rooms, such as the foyer, are located in such a way that the view exposure is as large as possible. The aim of the building was also to respect the context and the existing landscape. Therefore, the cubic blocks, which are the components of the whole building, are only one or two storeys high. Their façade, on the other hand, is made of a curtain wall made of glass or filled with aluminium panels, which reflect the surroundings and give lightness to the mass.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Małgorzata Sójka (FA) Marta Małgorzata Sójka,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
CENTRUM KULTURY NA WIŚLE W WARSZAWIE
Supervisor
Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1897/L
Reviewers
Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Tomasz Majda (FA/CUDPP) Tomasz Majda,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
CENTRUM KULTURYWISŁAWARSZAWA
Keywords in English
CULTURAL CENTRETHE VISTULA RIVERWARSAW
Abstract in Polish
Tematem projektu jest wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej ulokowany przy praskim brzegu Wisły. Budynek rozpięty jest pomiędzy dwoma kładkami pieszymi, które łączą go z ulicą Ratuszową oraz Mostową. Forma budynku to cztery kubiczne bryły oraz wieża widokowa, wszystko to posiada wspólną kondygnację garażową. W każdej z brył usytuowana została inna funkcja, a mianowicie: funkcja widowiskowa, wystawowa, warsztatowa oraz gastronomiczna. Od strony Starego Miasta został zaprojektowany ciąg pieszy w postaci bulwaru ze schodkowym zejściem do wody. Miało to na celu jak największe wykorzystanie danej lokalizacji i stworzenie możliwości podziwiania panoramy warszawskiego Starego miasta. Z tego względu również budynek został zaprojektowany jako jak najbardziej przeszklony, a jego wszystkie najważniejsze pomieszczenia, jak na przykład foyer, usytuowane są w taki sposób, aby z nich także ekspozycja na widok była jak największa. Założeniem budynku było również poszanowanie kontekstu i nienaruszanie zastanego krajobrazu. Dlatego też, kubiczne bryły, będące składowymi całego obiektu, są jedynie jedno lub dwukondygnacyjne. Ich elewacja natomiast wykonana jest ze ściany osłonowej szklanej bądź wypełnionej aluminiowymi panelami, które odbijają otoczenie i nadają lekkości bryle.
File
  • File: 1
    270368_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26225

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb94c81f300641559c4d42481ed73896/
URN
urn:pw-repo:WUTfb94c81f300641559c4d42481ed73896

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page