Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Measurements monitoring changes in deflections of the footbridge structure

Hubert Bertrand, Marcin Dębek

Abstract

In this Engineering Thesis was presented problematic aspects of overpasses deflections. The first part includes the point of bridge objects deformations and afterwards contemporary bridge structures were characterized. The following chapter was descriped the impacts that affect on this type of building and safety requirements applied to these objects. The further stage was description of measurement methods allowing to determine the effects that structures were subjected to. In the practical part of the work, an experiment was run to investigate the size of deflections of the footbridge at Ostrobramska Street. It was also checked whether the applied measurement methods could be used to control bridge structures. Laser-visual and tachymetric methods were used. The results of the experiments were analysed in detail and conclusions were drawn from them. The obtained results were compared with the Master's thesis ,,Study of changes in the shape of flexible engineering structures using geodesic techniques’’ by Michalina Mazur and Tomasz Midor.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Bertrand (FGC) Hubert Bertrand,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Dębek (FGC) Marcin Dębek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Pomiary monitorujące zmiany ugięć konstrukcji kładki dla pieszych
Supervisor
Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
kładka, obiekt mostowy, ugięcia
Keywords in English
overpass, bridge object, deflections
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej została poruszona problematyka ugięć obiektów mostowych, a konkretnie kładek dla pieszych. Na początku przedstawiono problem ugięć obiektów mostowych, a następnie scharakteryzowano współczesne obiekty mostowe. W kolejnej części pracy opisano oddziaływania, jakie działają na obiekty mostowe oraz wymogi bezpieczeństwa stosowane dla tych obiektów. Dalszy etap pracy stanowi opis metod pomiarowych pozwalających wyznaczyć skutki oddziaływań, jakim podlegają obiekty mostowe. W części praktycznej pracy przeprowadzono eksperyment mający na celu zbadanie wielkości ugięć wybranej kładki dla pieszych. Sprawdzono również czy zastosowane metody pomiarowe nadają się do przeprowadzania tego typu eksperymentów. Wykorzystano metodę laserowo-wizyjną oraz tachimetryczną. Wyniki eksperymentów zostały szczegółowo przeanalizowane i na ich podstawie wyciągnięto wnioski. Uzyskane wyniki porównano z pracą magisterską „Badanie zmian kształtu wiotkich konstrukcji inżynierskich technikami geodezyjnymi” autorstwa Michaliny Mazur i Tomasza Midora.
File
  • File: 1
    Bertrand_H_Dębek_M_Pomiary_moniturujące_ugięcia_kładek_dla_pieszych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27633

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb942fc3be7f47d88dda73d7edc0bec4/
URN
urn:pw-repo:WUTfb942fc3be7f47d88dda73d7edc0bec4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page