Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of tolls on the cost of the transportation task

Martyna Zdunek

Abstract

The aim of the thesis was to define the impact of tolls on the cost of the transportation task. The thesis comprises two parts. The first part was related to theoretical issues connected to the technology of the system of tolls collection in Poland and in Europe, and a description of the law regulations. The costs incurred by the shipping company from the transportation task was also described. In the second part, calculations of constant, variable and additional costs, incurred by the carriage within the one course, were made. The transportation task project, including transport pallets with ceramic plates from Bolesławiec to Warsaw, was presented in the following variants: - Ia - tractor Iveco Stralis AS440 and semi-trailer Krone SDP27 by toll roads, - Ib - tractor Iveco Stralis AS440 and semi-trailer Krone SDP27 by roads free of tolls, - IIa - truck Iveco Daily 65C15 by toll roads, - IIb - truck Iveco Daily 65C15 by roads free of tolls. The vehicles, which were used in the project, had different payload. Tractor Iveco Stralis AS440 and semi-trailer Krone SDP27 transported 33 pallets of goods, while truck Iveco Daily 65C15 transported 8 pallets of goods. Calculations have shown that the time course by toll roads is shorter, which leads to a reduction in the total cost of transportation. The cost of the transport by tractor Iveco Stralis AS440 and semi-trailer Krone SDP27 was 1021,31zł by toll roads, but by roads free of tolls 1249,59zł, so 22% more. The cost of the transport by truck Iveco Daily 65C15 was 527,23zł by toll roads and the roads free of tolls amounted 716,09zł, which is also 36% more. The project of transportation task allows to select preferred route considering the cost, so containing a toll road – Ia and IIa.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Zdunek (FT) Martyna Zdunek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wpływ opłat drogowych na koszt realizacji zadania przewozowego
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
elektroniczny system poboru opłat, myto, transport drogowy
Keywords in English
electronic toll collection system, toll, road transport
Abstract in Polish
Celem pracy było określenie wpływu opłat drogowych na koszt realizacji zadania przewozowego. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część odnosiła się do teoretycznych zagadnień dotyczących technologii systemów poboru opłat drogowych w Polsce i w Europie wraz z opisem normujących je regulacji prawnych. Przybliżono również koszty ponoszone przez firmę transportową w trakcie realizacji zadania przewozowego. W drugiej części wykonano obliczenia kosztów stałych, zmiennych i dodatkowych ponoszonych przez przewoźnika podczas jednego kursu przewozowego. Przedstawiono projekt realizacji zadania przewozowego, podczas którego odbywał się transport palet z płytkami ceramicznymi z Bolesławca do Warszawy w wariantach: - Ia - ciągnikiem siodłowym Iveco Stralis AS440 z naczepą Krone SDP27 trasą zawierającą drogi płatne, - Ib - ciągnikiem siodłowym Iveco Stralis AS440 z naczepą Krone SDP27 trasą zawierającą drogi wolne od opłat, - IIa - samochodem ciężarowym Iveco Daily 65C15 trasą zawierającą drogi płatne, - IIb - samochodem ciężarowym Iveco Daily 65C15 trasą zawierającą drogi wolne od opłat. Pojazdy wykorzystywane w projekcie różniły się ładownością. Ciągnik siodłowy Iveco Stralis AS440 z naczepą Krone SDP27 transportował 33 palety towaru, natomiast samochód ciężarowy Iveco Daily 65C15 transportował 8 palet towaru. Obliczenia wykazały, że czas kursu przy przejeździe drogami płatnymi jest krótszy, co prowadzi do zmniejszenia kosztów całkowitych przewozu. Koszt realizacji przewozu pojazdem Iveco Stralis AS440 z naczepą Krone SDP27 drogami płatnymi wyniósł 1021,31zł, natomiast drogami wolnymi od opłat 1249,59zł, czyli o 22% więcej. Koszt realizacji przewozu samochodem ciężarowym Iveco Daily 65C15 drogami płatnymi wyniósł 527,23zł, natomiast drogami wolnymi od opłat wyniósł 716,09zł, czyli również o 36% więcej. Projekt realizacji zadania przewozowego pozwala na wybór korzystniejszej trasy ze względu na koszty, czyli zawierającej drogi płatne - Ia i IIa.
File
  • File: 1
    Wydział Transportu. Martyna Zdunek. Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9646

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb87b97e219242e8bae396f1a2811eb6/
URN
urn:pw-repo:WUTfb87b97e219242e8bae396f1a2811eb6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page