Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Generator of pulsating flow rate

Grzegorz Twaróg

Abstract

The purpose of the work was to design and construct a device generating mechanical oscillations with a strictly set amplitude and frequency. The device has research nature, adapted to work in laboratories of fluid streams. Its purpose is to study the influence of pulsations in the pipeline network on the values of dynamic errors in flowmeters. Flow pulsations in industrial pipeline installations disturb the proper operation of flowmeters. The sources of such pulsations can be compressors, pumps, motors that are both part of this installation and located next to it. The flowmeters are calibrated under steady-state flow conditions, without pulsation. This is an ideal case. In real field conditions, flowmeters are exposed to errors resulting from ubiquitous pulsations. The work consisted of several stages: preliminary calculations, designing parts and their manufacturing, creation and programming of the pulsation frequency meter, assembly and carrying out tests on a turbine gas meter. The assumption of the project was that the device would generate pulsations with amplitudes in the range of 2-80 m3/h and frequencies 2-60Hz, which covers the range of pulsation parameters most often found in industrial installations. The device consists of a standardized tee, wherein a teflon piston disturbs the flow of the fluid stream in one of the arms in the prepared sleeve. The piston is driven by a DC electric motor. The change of the amplitude is realized by changing the flywheel radius to which the piston is attached, while the frequency is changed by adjusting the voltage supplying the motor in the power supply. The device provides measurement of the frequency of generated pulsations, thanks to the constructed meter of this value. The project contains assembly drawings, drawings of parts that were made by an external entity and results of experimental research.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Twaróg (FM) Grzegorz Twaróg,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Generator pulsacji strumienia płynu
Supervisor
Mateusz Turkowski (FM/IMBE) Mateusz Turkowski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mateusz Turkowski (FM/IMBE) Mateusz Turkowski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Michał Nowicki (FM/IMBE) Michał Nowicki,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
pulsacje strumienia, błędy dynamiczne przepływomierzy
Keywords in English
Flow pulsation, dynamic errors in flowmeters
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie i skonstruowanie urządzenia generującego oscylacje mechaniczne o ściśle zadanej amplitudzie oraz częstotliwości. Urządzenie ma charakter badawczy, przystosowany do pracy w laboratoriach przepływów strumieni płynu. Jego przeznaczeniem jest badanie wpływu pulsacji w sieci rurociągu na wartości błędów dynamicznych przepływomierzy strumienia płynu. Pulsacje strumienia w rurowych instalacjach przemysłowych zaburzają prawidłową pracę przepływomierzy. Źródłami takich pulsacji może być kompresory, pompy, silniki będącymi zarówno częścią owej instalacji jak i znajdujące się obok. Przepływomierze wzorcuje się w warunkach przepływu ustalonego, bez pulsacji. Jest to przypadek idealny. W warunkach rzeczywistych przepływomierze narażone są na błędy wynikające z wszechobecnych pulsacji. Praca składała się z kilku etapów: obliczeń wstępnych, projektowania części i ich wykonanie, stworzenie i zaprogramowanie miernika częstotliwości pulsacji, montaż oraz przeprowadzenia testów i badań na gazomierzu turbinowym. Założeniem projektu było, aby urządzenie generowało pulsacje o amplitudach w zakresie 2-80 m3/h oraz częstotliwości 2-60Hz, co pokrywa zakres parametrów pulsacji najczęściej występujących w instalacjach przemysłowych. Urządzenie składa się z znormalizowanego trójnika, w którym w jednym z ramion w przygotowanej tulei porusza się ruchem posuwisto zwrotnym teflonowy tłok zaburzający przepływ strumienia płynu. Tłok napędzany jest poprzez przekładnię silnikiem elektrycznym prądu stałego. Zmiana amplitudy zrealizowana jest poprzez zmianę promienia koła zamachowego, do którego przymocowany jest tłok, częstotliwość natomiast zmienia się poprzez regulację napięcia zasilającego silnik w zasilaczu. Urządzenie zapewnia pomiar częstotliwości generowanych pulsacji, dzięki skonstruowanemu miernikowi tej wartości. Projekt zawiera rysunek zestawieniowy, rysunki części, które zostały wykonane przez podmiot zewnętrzny oraz wyniki badań nad przepływomierzem turbinowym.
File
  • File: 1
    259123_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34059

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb6bc281abed45bab3e0762704b7a481/
URN
urn:pw-repo:WUTfb6bc281abed45bab3e0762704b7a481

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page