Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Satellite trajectory analysis

Divya Vinodkumar Shukla

Abstract

Space exploration was a big dream which started coming to reality with the advent of satellites and telescopes which could help us peek into outer space. With the launch of the first man-made satellite Sputnik 1 by the Soviet Union the advent of space exploration began taking roots and today these satellites have become an inevitable necessity as they help in communication and navigation. From our phone’s signal reception to landing an airplane, all the data is received via the signals from these satellites orbiting the Earth. The main objective of this thesis is to showcase the different types of satellites, their trajectories and how they can be launched and put into an orbit depending on their intended applications and problems pertaining to these orbits. The Galileo programme as been discussed in detail in terms of its operation, its satellites and launch to its need, application, benefits and services. Galileo 5 and Galileo 6 has been taken into consideration to better understand the causes of the satellites almost getting lost in space ad how its been one of the most successful mission in terms of recovery. Also, the space debris has been a cause for concern in the last few years and requires a lot of documentation and measures to be taken to keep it in check so as to avoid any collisions taking place in space.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Divya Vinodkumar Shukla (FPAE) Divya Vinodkumar Shukla,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza orbit satelitów
Supervisor
Krzysztof Sibilski (FPAE/IAAM) Krzysztof Sibilski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
12-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
68
Internal identifier
MEL; PD-5212
Reviewers
Maciej Lasek (FPAE/IAAM) Maciej Lasek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Sibilski (FPAE/IAAM) Krzysztof Sibilski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Satelita, trajektoria, orbita
Keywords in English
Satellite, trajectory, orbit
Abstract in Polish
Eksploracja kosmosu była wielkim marzeniem, które zaczęło się urzeczywistniać wraz z pojawieniem się satelitów i teleskopów, które mogłyby pomóc nam zajrzeć w kosmos. Wraz z wprowadzeniem przez Związek Radziecki na okołoziemską orbitę pierwszego satelity stworzonego przez człowieka, Sputnika 1, rozpoczęła się eksploracja kosmosu. W dniu dzisiejszym sztuczne satelity Ziemi stały się nieuniknioną wręcz koniecznością, ponieważ bez tych urządzeń nie doszłoby do współczesnego rozwoju komunikacji i nawigacji. Począwszy od odbioru sygnałów przez telefony, po lądowanie samolotu - wszystkie dane są odbierane za pośrednictwem sygnałów wysyłanych i retransmitowanych przez krążące wokół Ziemi sztuczne satelity. Celem tej pracy było przedstawienie różnych typów satelitów, opis ich trajektorii i problemów związanych z orbitami, sposobów uruchamiania i wprowadzania satelitów na orbitę Ziemi. W pracy został szczegółowo omówiony program Galileo. Przedstawiono zasadę działania systemu Galileo zwracając szczególną uwagę na zastosowaną konstelację satelitów, zasady działania tego systemu, a także korzyści i oferowane usługi. Zwrócono uwagę na satelity Galileo 5 i Galileo 6, by lepiej zrozumieć przyczyny zagubienia satelitów w kosmosie oraz opisać udaną misję ich odzyskania. W pracy zwrócono także uwagę na problem śmieci kosmicznych, niebezpieczeństwa związane z ich obecnością w przestrzeni oraz sposoby i środki, które należy podjąć, aby uniknąć niebezpieczeństwa kolizji.
File
  • File: 1
    DIVYA_SHUKA-_Bachelors_thesis_print.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34918

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb33bc86aa3444f3b45dda21ec6e3ea8/
URN
urn:pw-repo:WUTfb33bc86aa3444f3b45dda21ec6e3ea8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page