Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application for visualizing OSPF routing in IPv4 packet network

Mateusz Umiński

Abstract

Routing is one of the basic concepts in telecommunications. Its task is to determine routes and to properly transfer data on the network. In IP networks routing is most often performed by devices called routers. In order to calculate routes amd create a routing table, a router must have data about the state of the network obtained from other routers. For small networks, reading and analyzing this data is not a difficult task. However, for large networks, these tasks become time consuming and problematic. To simplify the work of people who are responsible for maintaining the network, I created the application that allows visualization of IP routing, based on popular OSPF protocol. The advantage of the application is the ability to recreate network topology without the need to install software on monitored routers. This advantage is due to the properties of the OSPF protocol - each router in the network has an identical database. The application works with the Quagga routing daemon, which has an OSPF session with a monitored network and is able to visualize its topology using data from the routing database, determine the shortest paths in the network, simulate failures, display detailed information about the topology and detect changes in the currently monitored network.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Umiński (FEIT) Mateusz Umiński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja do wizualizacji routingu OSPF w sieci pakietowej IPv4
Supervisor
Piotr Gajowniczek (FEIT) Piotr Gajowniczek,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Gajowniczek (FEIT) Piotr Gajowniczek,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Sapiecha (FEIT) Piotr Sapiecha,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
OSPF, routing, wizualizacja, Cumulus Linux, Quagga, Python
Keywords in English
OSPF, routing, visualization, Cumulus Linux, Quagga, Python
Abstract in Polish
Routing jest jednym z podstawowych pojęć w dziedzinie telekomunikacji. Jego zadaniem jest wyznaczanie tras oraz odpowiednie przesyłanie danych w sieci. W sieciach IP, routing najczęściej jest realizowany przez urządzenia nazywane routerami. Aby router mógł wyznaczyć trasę w sieci i utworzyć tablicę routingu, musi posiadać informacje o stanie sieci uzyskane od innych routerów. W przypadku małych sieci czytanie i analizowanie tych danych nie jest trudnym zadaniem. Jednak przy dużych sieciach ta czynność staje się czasochłonna i problematyczna. Aby ułatwić pracę osobom, które są odpowiedzialne za utrzymanie sieci, stworzyłem aplikację umożliwiającą wizualizację routingu opartego na popularnym protokole OSPF. Zaletą aplikacji jest możliwość odtworzenia topologii i routingu w sieci bez potrzeby instalowania oprogramowania na monitorowanych routerach. Ta zaleta wynika z właściwości protokołu OSPF – posiadania przez każdy router w sieci identycznej bazy danych. Aplikacja współpracuje z demonem routingu Quagga, który posiada sesję OSPF z monitorowaną siecią i potrafi zwizualizować jej topologię odtworzoną na podstawie bazy danych routingu, wyznaczyć w tej topologii najkrótsze ścieżki, zasymulować awarie, wyświetlać szczegółowe informacje o topologii oraz wykrywać zmiany w obecnie monitorowanej sieci.
File
  • File: 1
    praca-dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31284

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb29bfe38c07446f85a5a6b2ed4ae08e/
URN
urn:pw-repo:WUTfb29bfe38c07446f85a5a6b2ed4ae08e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page