Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Resocialisation of minors on the example of the Juvenile Shelter Home and Correctional Facility activity in Warsaw Falenica in the context of applicable regulations

Izabella Nitczyńska

Abstract

The purpose of this thesis was to set out the process of a rehabilitation at the Detention House and Juvenile Detention Center in Warsaw-Falenica. Another aim was to investigate if this process is legal. The thesis contains four chapters. In the first chapter there are definitions of juvenile, social pathology, rule, rehabilitation programme, detention houses and the juvenile detention center. Second chapter describes the process of enrolling juveniles to the detention house and their stay there. What is more, second chapter is focused on a transferring juveniles to a different detention house if there is need. Furthermore, second chapter is about demoralization of young people and reasons of it. The third chapter is about living at the detention center. What is more, third chapter includes the procedure of enrolling and leaving detention center by juvenile. Last chapter of this thesis includes three histories of the juveniles which have taken part in rehabilitation programme at the Detention house and Juvenile Detention Center in Warsaw-Falenica.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Izabella Nitczyńska (FASS) Izabella Nitczyńska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Resocjalizacja nieletnich na przykładzie działalności Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy w świetle obowiązujących przepisów
Supervisor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Resocjalizacja, nieletni, przestępczość, przestępczość nieletnich, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, demoralizacja
Keywords in English
Rehabilitation, juvenile, crime, juvenile delinquency, detention house, juvenile detention center, demoralisation
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest ukazanie procesu resocjalizacji na przykładzie działalności Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Falenicy w kontekście obowiązujących przepisów prawnych. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zdefiniowano osobę nieletnią, patologię społeczną normę prawną, resocjalizację i placówki resocjalizacyjne. W rozdziale drugim opisano proces przyjmowania i pobyt osoby nieletniej w schronisku dla nieletnich. Zostały również opisane czynniki mające wpływ na demoralizację u nieletnich. W trzecim rozdziale opisana została procedura przyjmowania, zwalniania i pobyt nieletnich osób w zakładzie poprawczym. W ostatnim rozdziale zostało przedstawione studiów przypadków osób nieletnich, które odbyły proces resocjalizacji w placówce w Warszawie Falenicy.
File
  • File: 1
    Izabella_Nitczyńska-_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34573

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb2860751f2c4569b8360be8827cc978/
URN
urn:pw-repo:WUTfb2860751f2c4569b8360be8827cc978

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page