Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of MobR protein interactions with the oriT region of the pCTX-M3 plasmid

Katarzyna Paulina Bujak

Abstract

The Enterobacteriaceae family is the largest group of gram-negative bacilli. Some of them are obligatory pathogens, but the majority of them cause opportunistic infections. Many of them carry mobile genetic elements such as plasmids, bacteriophages and pathogenicity islands. Horizontal gene transfer, dependent on them, can lead to the emergence of new strains resistant to antibiotics. The subject of this work was the pCTX-M3 plasmid belonging to the incompatibility group IncL/M, now reclassified to IncM2. Plasmids of this group are responsible for the spread of many resistance genes in population of Enterobacteriaceae. The pCTX-M3 plasmid carries the conjugation transfer system encoding genes and because of that it has the ability to mobilize the plasmids bearing oriTpCTX-M3. In the pCTX-M3 leading region there is a gene, named originally orf35, now called mobR, whose product – protein MobR significantly influences on the mobilization of the above-mentioned group of plasmids. Furthermore, this protein probably is a repressor of the conjugation operon and functions as an autorepressor. In this work it was demonstrated that the MobR protein binds to the region between nikA and orf35 genes where the promoter of the conjugation operon, oriTpCTX-M3 and the promoter of the orf35 gene are located. By studying the different size fragments of this region, the MobR binding site has been specified.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Paulina Bujak (FC) Katarzyna Paulina Bujak,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badanie oddziaływania białka MobR w rejonie oriT plazmidu pCTX-M3
Supervisor
Małgorzata Adamczyk (FC/CDSB) Małgorzata Adamczyk,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Adamczyk (FC/CDSB) Małgorzata Adamczyk,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Elżbieta Wałajtys-Rode (FC/CDSB) Elżbieta Wałajtys-Rode,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
plazmid, transfer koniugacyjny, oddziaływanie białko-DNA, nadprodukcja białka
Keywords in English
plasmid, conjugation transfer, interaction protein-DNA, overproduction of protein
Abstract in Polish
Rodzina Enterobacteriaceae jest najliczniejszą grupą pałeczek gramujemnych. Część z nich jest bezwzględnymi patogenami, jednak zdecydowana większość z nich wywołuje zakażenia oportunistyczne. U wielu z nich występują ruchome elementy genetyczne takie jak plazmidy, bakteriofagi i wyspy patogenności. Warunkowany przez nie horyzontalny transfer genów może prowadzić do pojawienia się nowych szczepów opornych na antybiotykoterapię. Przedmiotem badań tej pracy był plazmid pCTX-M3 należący do grupy niezgodności IncL/M, obecnie IncM2. Plazmidy z tej grupy są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się różnych genów oporności w populacjach Enterobacteriaceae. Plazmid pCTX-M3 niesie geny kodujące system transferu koniugacyjnego i dzięki temu posiada on zdolność do mobilizowania plazmidów niosących oriTpCTX-M3. W rejonie wiodącym tego plazmidu znajduje się gen, nazwany pierwotnie orf35, a obecnie mobR, którego produkt – białko MobR w istotny sposób wpływa na mobilizację wyżej wymienionej grupy plazmidów. Ponadto, białko to jest prawdopodobnie represorem operonu koniugacyjnego oraz pełni funkcję autorepresora. W pracy tej wykazano, że białko MobR wiąże się do rejonu zlokalizowanego pomiędzy genem nikA i orf35, gdzie znajdują się: promotor operonu koniugacyjnego, oriTpCTX-M3 oraz promotor genu orf35. Badając wiązanie MobR do różnych fragmentów tego regionu określono, że białko to wiąże się do rejonu promotorowego genu orf35, co potwierdza jego działanie jako autorepresora.
File
  • File: 1
    inż. Katrzyna Bujak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8535

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb140e0225424e7680ee70e2e855e1a1/
URN
urn:pw-repo:WUTfb140e0225424e7680ee70e2e855e1a1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page