Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of central heating installation with a solid fuel boiler room meeting the requirements of "ecodesign"

Roksana Dominika Dajer

Abstract

The subject of engineering work is "Project of central heating installation with a solid fuel boiler room meeting the requirements of ecodesign". The installation was designed in a single-family, two-story building with a basement. The work was divided into two parts: study and design. The first contains the genesis, purpose and scope of work. In addition, it presents basic information about heating, its types and components of central heating installations. We can also find there legal norms concerning air quality, the "Ecodesign" requirements, information about boilers and types of fuel. The second part contains calculations regarding design heat losses, hydraulic control of the central heating installation and selection of the necessary fittings. Complementing the work will be drawings depicting the installation layout as well as a list of literature and attachments used for the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Roksana Dominika Dajer (FCEMP) Roksana Dominika Dajer,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na paliwa stałe spełniającą wymagania „ekoprojektu”
Supervisor
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
centralne ogrzewanie, Ekoprojekt, czyste powietrze, zanieczyszczenia, paliwa stałe
Keywords in English
central heating, Ecodesign, clean air, pollution, solid fuels
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest „Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na paliwa stałe spełniającą wymagania ekoprojektu”. Instalację zaprojektowano w budynku jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Pracę podzielono na dwie części: studialną i projektową. Pierwsza zawiera genezę, cel i zakres pracy. Dodatkowo przedstawione są w niej podstawowe informacje dotyczące ogrzewania, jego rodzaje i części składowe instalacji centralnego ogrzewania. Możemy w niej również znaleźć normy prawne dotyczące jakości powietrza, wymagania „Ekoprojektu”, informacje o kotłach oraz rodzajach paliwa. Druga cześć zawiera obliczenia dotyczące projektowych strat ciepła, regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania oraz dobór niezbędnej armatury. Dopełnieniem pracy są rysunki przestawiające układ instalacji jak również zestawienie literatury oraz załączników wykorzystanych do projektu.
File
  • File: 1
    274199_-_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33825

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb11512a582f4ee3973ef7895e9772c4/
URN
urn:pw-repo:WUTfb11512a582f4ee3973ef7895e9772c4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page