Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Program for the simulation of the scinticamera detector

Krzysztof Szczypior

Abstract

The theme of the work was to write and test software for the simulation of the scinticamera detector by means of Monte Carlo method. The scope of work included literature analysis of the problem, get acquainted with Monte Carlo simulation, the selection of relevant physical phenomena, writing and testing program in Java. Simulation of the scinticamera detector requires consideration of the phenomena occurring during the transition gamma rays through the crystal scintillator, in particular the absorption and scattering. The ultimate result of the simulation can be either a spectrum of gamma rays energy loss in scintillator or histogram of the number of photons in the individual pulses of light produced in the scintillator crystal
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Szczypior (FEIT) Krzysztof Szczypior,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Program do symulacji detektora scyntykamery
Supervisor
Grzegorz Domański (FEIT/IRMT) Grzegorz Domański,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Miękina (FEIT/IRMT) Andrzej Miękina,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Domański (FEIT/IRMT) Grzegorz Domański,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
PROGRAM DO SYMULACJI DETEKTORA SCYNTYKAMERY
Keywords in English
Program for the simulation of scinticamera detector
Abstract in Polish
Tematem pracy było napisanie i przetestowanie programu do symulacji detektora scyntykamery metodą Monte Carlo. Zakres pracy obejmował analizę literaturową problemu, zapoznanie się z metodą symulacji Monte Carlo, wybór istotnych zjawisk fizycznych, napisanie i przetestowanie programu w języku Java. Symulacja działania detektora scyntykamery wymaga uwzględnienia zjawisk zachodzących podczas przechodzenia fotonów gamma przez kryształ scyntylatora, a w szczególności absorpcji i rozproszenia. Ostatecznym wynikiem symulacji może być albo widmo strat energii X lub gamma w scyntylatorze, albo histogram liczby fotonów światła w poszczególnych błyskach, wytwarzanych w krysztale scyntylującym.
File
  • File: 1
    1012134.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14069

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfb0ca17bcace48b1a2c6df2241de0898/
URN
urn:pw-repo:WUTfb0ca17bcace48b1a2c6df2241de0898

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page