Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Dynamic Wireless Sensor Network based on ANT telecommunication protocol

Michał Hawryszko

Abstract

The aim of this thesis is creating dynamic sensor network based on ANT protocol. This protocol provides wide communication possibilities and very effective wireless transmission, but it’s usage is mainly in small networks, which aim only for Peer-to-Peer communication. My goal is to create such a network, which provides communication with more neighbor, not necessarily being in direct contact. Decisions I had to make while creating this network where mainly taken considering energy savings and possibly smallest resource requirement to provide such a communication. First part of my thesis explains the basics about wireless networks, especially Wireless Personal Area Networks(WPANs). Next chapter is basically the explanation of ANT protocol, its possibilities, properties and comparison to similar protocols. Third chapter consist of components needed to create such a network and description of my implementation of this system including my solutions for energy and network traffic saving. The last chapter includes the summary of thesis and my conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Hawryszko (FEIT) Michał Hawryszko,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Dynamiczna bezprzewodowa sieć sensorowa oparta na protokole telekomunikacyjnym ANT
Supervisor
Fernando Solano Donado (FEIT) Fernando Solano Donado,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Fernando Solano Donado (FEIT) Fernando Solano Donado,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Bezprzewodowe sieci sensorowe, ANT, telekomunikacja, dynamiczne sieci
Keywords in English
Wireless Sensor Networks, ANT, telecommunication, dynamic networks
Abstract in Polish
Celem tej pracy dyplomowej jest stworzenie dynamicznej bezprzewodowej sieci sensorowej opartej na protokole telekomunikacyjnym ANT. Wykorzystywany protokół posiada szeroką gammę możliwości komunikacyjnych oraz efektywną energetycznie transmisję bezprzewodową, jednak wykorzystywany był on głównie w małych sieciach, nastawionych głównie na komunikację Peer-to-Peer. Moim celem jest stworzenie sieci, która umożliwi komunikację dużo większej liczbie urządzeń, niekoniecznie będących w bezpośrednim kontakcie. Podejmowane przeze mnie decyzje projektowe rozważane były głównie pod kątem oszczędności energetycznej i możliwie jak najmniejszej ilości zasobów do umożliwienia komunikacji. W pierwszej części dokumentu umieszczone zostało wprowadzenie do sieci bezprzewodowych z uwypukleniem sieci WPAN. W drugiej części opisany jest analizowany przeze mnie protokół telekomunikacyjny ANT, jego parametry, możliwości oraz porównanie z innymi protokołami oferującymi komunikację na zbliżonym poziomie energetycznym. Następny rozdział przedstawia wykorzystywane przeze mnie podzespoły wykorzystywane do tworzenia takiej sieci oraz opis implementacji przeze mnie tego systemu, wraz z rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie nadmiaru ruchu i oszczędności energii. Ostatni rozdział przedstawia podsumowanie całości pracy i wnioski.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska - Michał Hawryszko.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9797

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfaf9c4ec833949dda62bb2f2db4ab51d/
URN
urn:pw-repo:WUTfaf9c4ec833949dda62bb2f2db4ab51d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page