Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Inventory survey of selected object using the scanner Z+F Imager 5006h

Oleksandr Zaharenko

Abstract

Engineering thesis entitled „Inventory survey of selected object using the scanner Z+F Imager 5006h”, consists basically of two parts and summary applications. The first part concerns the theoretical issues, related to the technology of terrestrial laser scanning and its application in inventory measurements. There is discussed the various methods used in an inventory survey, and also showed the currently used solutions in laser scanning. The second part refers to the measuring experiment was carried out. There is described in detail the proceedings and used equipment. Displayed the measurement results and conducted a comprehensive analysis of the received performances, by comparing them with the object’s design documentation. Differences obtained in this way, were served to prove that the technology of terrestrial laser scanning is a very useful way to perform every kind of work, aim at attaining a large data with high precision. In the conclusions, there is referred to the increasing importance of this method in engineering applications, and provided an assessment of mileage of the experiment for involved persons.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oleksandr Zaharenko (FGC) Oleksandr Zaharenko,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Pomiar inwentaryzacyjny wybranego obiektu z wykorzystaniem skanera Z+F Imager 5006h
Supervisor
Ryszard Szpunar (FGC/CGGA) Ryszard Szpunar,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ryszard Szpunar (FGC/CGGA) Ryszard Szpunar,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Ryszard Szpunar (FGC/CGGA) Ryszard Szpunar,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Barlik (FGC/CGGA) Marcin Barlik,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Barlik (FGC/CGGA) Marcin Barlik,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
naziemny skaning laserowy, model 3D, inwentaryzacja, chmura punktów, dokumentacja projektowa
Keywords in English
terrestrial laser scanning, 3D model, inventory survey, point cloud, design documentation
Abstract in Polish
Praca inżynierska pt. „Pomiar inwentaryzacyjny wybranego obiektu z wykorzystaniem skanera Z+F Imager 5006h”, składa się zasadniczo z dwóch części oraz wniosków podsumowujących. Pierwsza część dotyczy zagadnień teoretycznych związanych z technologią naziemnego skaningu laserowego oraz jej zastosowaniem w geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. Omówiono poszczególne metody wykorzystywane przy przeprowadzaniu inwentaryzacji powykonawczej, a także zaprezentowano aktualnie stosowane rozwiązania bazujące na technice skaningu laserowego. Druga część odnosi się do wykonanego eksperymentu pomiarowego. Szczegółowo opisano przebieg badania oraz wykorzystany sprzęt. Przedstawiono wyniki pomiaru inwentaryzacyjnego oraz przeprowadzono kompleksową analizę otrzymanych rezultatów, porównując je z dokumentacją projektową obiektu. Otrzymane w ten sposób rozbieżności posłużyły do udowodnienia, że technologia naziemnego skaningu laserowego jest bardzo użytecznym sposobem na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac powykonawczych, a w szczególności mających na celu pozyskanie licznego zbioru danych o wysokiej precyzji. We wnioskach końcowych odniesiono się do wzrastającego znaczenia tej metody w zastosowaniach inżynierskich oraz zamieszczono ocenę zdatności przeprowadzonego eksperymentu na użytek zainteresowanych podmiotów.
File
  • File: 1
    PRACA-INŻYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5079

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfacd7a1035724cb2aa8708af943e9682/
URN
urn:pw-repo:WUTfacd7a1035724cb2aa8708af943e9682

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page