Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Spatial information system technology in creating the database of hunting districts in Podlaskie Voivodeship

Danuta Konopka

Abstract

The aim of the hereby thesis is the creation of the database and the digital map of the hunting districts in Podlaskie Voivodeship, which is used to improve the administration and ensure the access to complex, accurate and up-to-date spatial information available online for the society. The spatial information is becoming more and more important in functioning of the modern, friendly and open administration. It is mainly connected with the growing consciousness about the benefits from presenting the surrounding reality with a proper spatial database and the usage of this information in managing the surrounding space. The reason of this growing consciousness is undoubtedly the informational technology development, especially with the usage of mobile devices, which, from one hand, present the spatial information with the usage of network services, and showing the current position of the user, on the other hand. The thesis consists of five chapters. The first chapter presents the general information and definitions concerning the Spatial Information System (SIP). The second chapter deals with characteristics of the spatial data. The third chapter concentrates on the software used for the creation of the Spatial Information System (SIP). The fourth chapter describes the geometric data source used to feed this type of the systems. The fifth chapter is devoted to the practical aspects of the issue. It presents the characteristics of the region included in the work, the legal basis connected with the issue, as well as the problems concerning the hunting sector and the necessity to redesign the boundaries of the hunting districts. It also presents a short characteristics of the input data used to create the work. It is very important because the choice of the materials used in the work had a great impact on the quality of the data. Next, the detailed process of the preparation of the system is described, which resulted in the creation of the database and the digital map of the hunting districts, the up-to-date spatial register and the possibility to print the maps of the hunting districts on the topographic map. The software ArcGis by ESRI was used to prepare the database and the digital map of the hunting districts. The final result of the work is the publication of the hunting districts data on the website of the Marshal Office, which has a significant impact on the shortening of the process of the assessment and paying for the damages caused by wild animals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Danuta Konopka (FGC) Danuta Konopka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wykorzystanie technologii SIP do opracowania bazy danych przestrzennych obwodów łowieckich
Supervisor
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: dane przestrzenne, technologie, obwody łowieckie, rejestry, analizy
Keywords in English
Key words: spatial data, technologies, hunting districts, register, analyses
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie bazy dany oraz cyfrowej mapy obwodów łowieckich dla województwa podlaskiego w celu usprawnienia pracy w administracji oraz zapewnieniu dostępu do kompleksowej, dokładnej i aktualnej informacji o przestrzeni dostępnej on-line mieszkańcom. Dane przestrzenne w funkcjonowaniu nowoczesnej, przyjaznej i otwartej administracji nabierają coraz większego znaczenia. Głównie jest to związane z coraz większą świadomością, jakie korzyści niesie za sobą przedstawienie otaczającej nas rzeczywistości odpowiednimi zbiorami danych przestrzennych i wykorzystaniem tych informacji do zarządzania otaczającą nas przestrzenią. Niewątpliwie przyczyną tego uświadomienia jest ogólny rozwój technologii informatycznych, a w szczególności popularyzacja urządzeń mobilnych, które z jednej strony prezentują na ekranie informację przestrzenną z dostępnych za pomocą usług sieciowych, z drugiej zaś strony na ich tle pokazują aktualne położenie użytkownika. Praca została podzielona na pięć rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały przybliżone ogólne pojęcia i definicje związane z budową Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), w drugim omówiono cechy jakimi powinny się charakteryzować dane przestrzenne. W trzecim przedstawiono oprogramowanie jakie jest wykorzystywane do budowy SIP, a w czwartym opisano źródła danych geometrycznych, które służą do zasilania tego typu systemów. Piąty rozdział pracy dotyczy części praktycznej zagadnienia, w którym została przedstawiona charakterystyka rejonu objętego opracowaniem, podstawy prawne obowiązujące w tym zakresie oraz została przybliżona problematyka w zakresie łowiectwa i z czego wynikała potrzeba ponownego opracowania granic obwodów łowieckich. Po krótce scharakteryzowany został materiał wyjściowy jaki posłużyła do wykonania tego opracowania. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że wybór materiału który posłużył do opracowania miał znaczny wpływ ma jakość danych. Następnie szczegółowo został omówiony cały proces opracowania, którego efektem jest stworzenie bazy danych i cyfrowej mapy obwodów łowieckich, zaktualizowanego rejestru powierzchniowego oraz wykonanie wydruków map obwodów łowieckich na podkładzie mapy topograficznej. Do stworzenia bazy danych oraz cyfrowej mapy obwodów łowieckich wykorzystano oprogramowania ArcGis firmy ESRI. Efektem końcowym opracowania jest publikacja danych dotyczących obwodów łowieckich na stronie internetowe Urzędu Marszałkowskiego, które to w znacznym stopniu przyczyniło się do skrócenia całego procesu związanego z szacowaniem szkód i wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska Danuta Konopka GIK Nr albumu 254845.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10569

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfac240244bb24d21aa7849a055d50ca3/
URN
urn:pw-repo:WUTfac240244bb24d21aa7849a055d50ca3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page