Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Capital market in Poland

Anna Lewandowska

Abstract

The aim of this thesis was the characterisation of the capital market in Poland regarding and giving detailed analysis of the functioning of its main institution- the Stock Exchange in Warsaw. First two chapters include the discussion on theoretical topics realted to market and stock exchange. The basic concepts connected with the market and functioning of the polish stock exchange were explained. The last chapter contains the analysis of functioning of polish trading pit. Data collected over the period from 2004 to 2014, including basic measures, are presented in tables and demontrated in graphs which are discussed afterwards. Basing on them it was possible to draw conclusions which sumarrise the activity of the Stock Exchange in Warsaw during mentioned 11 years and to approach the possible implications of position of this intitution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Lewandowska (CESS) Anna Lewandowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rynek kapitałowy w Polsce
Supervisor
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
rynek kapitałowy, Giełda Papierów Wartościowych, papiery wartościowe, indeks giełdowy, akcje
Keywords in English
capital market, Stock Exchange, securities, stock index, stocks
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie rynku kapitałowego w Polsce, z uwzględnieniem i szczegółową analizą funkcjonowania jego głównej instytucji, jaką jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dwa pierwsze rozdziały zawierają omówienie zagadnień teoretycznych dotyczących rynku oraz giełdy. Zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia związane z tymże rynkiem oraz działaniem polskiej giełdy. Natomiast ostatni rozdział został poświęcony analizie funkcjonowania warszawskiego parkietu. Zebrane dane, obejmujące okres od 2004 do 2014 roku i uwzględniające podstawowe mierniki, przedstawiono w tabelach oraz zilustrowano na wykresach, które następnie omówiono. Na ich podstawie było możliwe wyciągnięcie wniosków podsumowujących działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w badanych 11 latach oraz przybliżenie prawdopodobnych następstw wynikających z usytuowania tej instytucji.
File
  • File: 1
    Anna-Lewandowska-1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11358

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfa5b8992550f4662ac25864190f8d685/
URN
urn:pw-repo:WUTfa5b8992550f4662ac25864190f8d685

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page