Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Integration of selected TFT displays with the Cypress PSoC platform

Rafał Andrzej Piotrowski

Abstract

The purpose of the thesis was to create a programming library enabling control of the work of selected TFT displays (displaying text, bitmap and vector graphics, handling touch events) from the level of the Cypress PSoC platform and integrating it with the PSoC Creator programming environment. Tests of the generated library confirmed that the new component works properly. The designed component contains the configured SPI interface for correct communication with the display from the FT80x family as well as functions for displaying various graphics or detecting touch. Implementation of the library gives the opportunity to use it in existing projects providing fully integrity of the entire system. The entire project is available on GitLab server at: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/rpiotrow/ft800.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Andrzej Piotrowski (FEIT/MO) Rafał Andrzej Piotrowski,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Integracja wybranych wyświetlaczy TFT z platformą Cypress PSoC
Supervisor
Marek Niewiński (FEIT/MO) Marek Niewiński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Niewiński (FEIT/MO) Marek Niewiński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marek Sutkowski (FEIT/MO) Marek Sutkowski,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
PSoC, LCD, TFT, wyświetlacz
Keywords in English
PSoC, LCD, TFT, display
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie biblioteki programistycznej umożliwiającej kontrolę pracy wybranych wyświetlaczy TFT (wyświetlanie tekstu, grafik bitmapowych i wektorowych, obsługa zdarzeń dotyku) z poziomu platformy Cypress PSoC i integracja jej ze środowiskiem programistycznym PSoC Creator. Testy wygenerowanej biblioteki potwierdziły prawidłowe działanie nowego komponentu. Zaprojektowany komponent zawiera zarówno skonfigurowany interfejs SPI do poprawnej komunikacji z wyświetlaczem z rodziny FT80x jak i funkcje służące do wyświetlania różnych grafik czy wykrywania dotyku. Zrealizowanie biblioteki (w postaci nowego komponentu) daje możliwość wykorzystania jej w istniejących projektach przy zachowaniu pełnej integralności całego układu. Cały projekt dostępny jest na serwerze GitLab pod adresem: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/rpiotrow/ft800.
File
  • File: 1
    Praca_inż-Piotrowski_Rafał-277469-apd.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35894

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfa388c8b52fe4d97aa0573828810a303/
URN
urn:pw-repo:WUTfa388c8b52fe4d97aa0573828810a303

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page