Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wing box stress analysis for the typical structure of PZL 104 WILGA 35A

Boopalan Arumuga Perumal Nadar

Abstract

This thesis focuses on stress acting on the wing box structure of PZL 104Wilga 35A aircraft due to the types of load acting on it. The aim is to study the behavior of wing box under loading and analyze how structure form consideration can lead to better design solution. The simple model of wing box is created which includes Skin, Spars and Ribs. For creating the structure of CAD model most of the aviation industries use the software called CATIA v5. The general international criteria FAR (Federal Aviation Regulations) provided by FAA (Federal Aviation Administration) are taken under consideration to design an aircraft. The virtual model of wing had been designed in CATIA v5 is imported in MSC Nastran Patran i.e. Spars, Skin, Ribs and material properties and the loads are given in Patran. Results are obtained for Linear Static and Buckling Analysis. Buckling analysis is done on over all wing box to observe the stability and instability (Buckling) of a wing structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Boopalan Arumuga Perumal Nadar (FPAE) Boopalan Arumuga Perumal Nadar,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza naprężeń skrzydła dla typowej struktury PZL 104 WILGA 35A
Supervisor
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
31-10-2019
Issue date (year)
2019
Pages
48
Internal identifier
MEL; PD-5274
Reviewers
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Konstrukcja statku powietrznego, analiza naprężeń, analiza wyboczenia, statyczna analiza liniowa
Keywords in English
Aircraft structure, stress analysis, buckling analysis, linear static analysis
Abstract in Polish
Teza ta skupia się na obciążeniach oddziałujących na konstrukcję skrzydeł samolotu PZL 104Wilga 35A ze względu na rodzaje obciążeń na nią działających. Celem jest zbadanie zachowania skrzyni skrzydeł pod obciążeniem oraz analiza, w jaki sposób uwzględnienie formy konstrukcji może prowadzić do lepszego rozwiązania projektowego. Tworzony jest prosty model skrzydła, w skład którego wchodzą: Skin, Spars i Ribs. Do tworzenia struktury modelu CAD większość branży lotniczej wykorzystuje oprogramowanie CATIA v5. Ogólne międzynarodowe kryteria FAR (Federal Aviation Regulations) dostarczone przez FAA (Federal Aviation Administration) są brane pod uwagę przy projektowaniu samolotów. Wirtualny model skrzydła zaprojektowany w CATIA v5 jest importowany do MSC Nastran Patran, tzn. Spars, Skin, Ribs i właściwości materiału, a obciążenia są podane w Patran. Wyniki uzyskuje się dla analizy liniowej statycznej i wyboczeniowej. Analiza wyboczeniowa jest wykonywana na całym skrzydle w celu obserwacji stabilności i niestabilności (wyboczenia) konstrukcji skrzydła.
File
  • File: 1
    Thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36246

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfa2f51ae412a4a4ebef34064f158bc47/
URN
urn:pw-repo:WUTfa2f51ae412a4a4ebef34064f158bc47

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page