Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

District Construction Supervision Inspector. Organization and tasks on the example of the capital city Warsaw

Magdalena Małgorzata Socha

Abstract

The subject of the Bachelor Thesis is District Construction Supervision Inspector. It focuses on the organization and tasks of this supervisory authority. The main aim was to verify if this District Construction Supervisor operates properly and assumes its responsibilities. The construction supervision has changed over the years. These changes were conditioned by the socio-political situation. Current construction law defines District Construction Supervisor’s tasks and competences. Specific issues connected with its organization are described in the organizational regulations. The District Construction Supervisor’s field of action includes: the control of the adherence to the construction law, issues connected with the building lawlessness and its legalization, stoppage and resumption of the building works, usufruct of the building, demolition and construction disasters. The District Construction Supervisor is controlled by the Regional Construction Supervisor, district governor, district council and administrative courts. The construction supervision in Poland does not work properly. It is required to improve organization and funding of the District Construction Supervision Inspectorate.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Małgorzata Socha (FASS) Magdalena Małgorzata Socha,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organizacja i zadania na przykładzie m.st. Warszawy
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Edward Warzocha (FASS/DALPP) Edward Warzocha,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
administracja budowlana, nadzór budowlany, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, prawo budowlane
Keywords in English
construction administration, construction law, construction supervision, District Construction Supervisor, District Construction Supervision Inspectorate.
Abstract in Polish
Przedmiotem tej pracy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy. Praca skupia się na organizacji i zadaniach tegoż organu. Jej celem jest zweryfikowanie czy PINB funkcjonuje prawidłowo i dobrze wywiązuje się z zadań wchodzących w zakres jego kompetencji. Nadzór budowlany na przestrzeni lat zmieniał swoją postać niejednokrotnie. Zmiany te uwarunkowane były ówczesnymi sytuacjami społeczno-politycznymi. Obowiązujące prawo budowlane określa m.in. zadania i kompetencje organu nadzoru budowlanego, jakim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Szczegółowe kwestie związane z jego organizacją określone są w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Do zakresu zadań tegoż organu wlicza się: kontrolę nad przestrzeganiem prawa budowlanego, kwestie związane z samowolami budowlanymi, wstrzymywaniem i wznawianiem robót, przeprowadzaniem legalizacji samowoli budowlanych, dopuszczeniem do użytkowania i zmianą sposobu użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto zajmuje się on sprawami związanymi z rozbiórkami oraz katastrofami budowlanymi. Działania PINB kontrolowane są przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Starostę, Radę Powiatu oraz sądy administracyjne. Niestety, organy nadzoru budowlanego w Polsce nie funkcjonują prawidłowo. Poprawy wymagają kwestie związane z finansowaniem oraz organizacją PINB.
File
  • File: 1
    Praca licencjackaMagdalenaSocha.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13197

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfa2bd6ce74ae45628161b9474b8de44c/
URN
urn:pw-repo:WUTfa2bd6ce74ae45628161b9474b8de44c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page