Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analysis of an active agent modified release mechanisms in dispersed systems

Ana Vurdelja

Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Ana Vurdelja (WIChiP) Ana Vurdelja Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Tytuł w języku polskim
Analiza mechanizmów modyfikowanego uwalniania składników aktywnych w układach rozproszonych
Promotor
Ewa Dłuska (WIChiP/ZKTP) Ewa Dłuska Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej (WIChiP/ZKTP)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka prowadząca
Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej (WIChiP/ZKTP)
Kierunek / specjalność studiów
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
02-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
36
Identyfikator wewnętrzny
DICHP-2490
Recenzenci
Ewa Dłuska (WIChiP/ZKTP) Ewa Dłuska Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej (WIChiP/ZKTP)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Piotr Grzybowski (WIChiP/KIPZ) Piotr Grzybowski Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
modyfikowane uwalnianie, systemy podawania leków, układy rozproszone, proces uwalniania
Słowa kluczowe w języku angielskim
modified release, drug delivery systems, dispersed systems, release process
Plik pracy
  • Plik: 1
    Ana_Vurdelja_Bachelor_Thesis.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8993

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfa28887de7e04d9cb08b4656811d9d96/
URN
urn:pw-repo:WUTfa28887de7e04d9cb08b4656811d9d96

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony