Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Safety assessment and conditions of traffic at the intersection of Samarytanka and Jórskiego streets near the primary school no. 52 in Warsaw with suggestions for improvements

Joanna Gortat

Abstract

The aim of this thesis was to assess the safety and traffic conditions at the intersection of the Samarytanka and Jórskiego streets next to the primary school no. 52 in Warsaw, and to present suggestions of improvements. The content of this thesis includes: analysis of Targówek district communication system with special emphasis on the role of the streets Samarytanka and Jórskiego, inventory of the existing conditions, traffic analysis in the area of the intersection and the presentation of proposed solutions to improve safety on the relevant intersection. In all stages of work, attention was particularly paid to the large number of children using the pedestrian crossing near the school. In the BSc thesis are some suggestions for improvements, the use of which will make safety conditions better for pedestrians and drivers. The implementation of all modifications will increase the level of security to a large extent, also the use of only selected changes will affect this level profitably.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Gortat (FCE) Joanna Gortat,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Ocena bezpieczeństwa i warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Samarytanka i Jórskiego przy Szkole Podstawowej nr 52 w Warszawie z propozycjami usprawnień
Supervisor
Marek Więckowski (FCE/IRB) Marek Więckowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-11-2016
Issue date (year)
2016
Pages
93 + rys.
Internal identifier
DIL-3857
Reviewers
Marek Więckowski (FCE/IRB) Marek Więckowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
poprawa bezpieczeństwa, skrzyżowanie, szkoła, przejście dla pieszych
Keywords in English
safety improvement, intersection, school, pedestrian crossing
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa i warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Samarytanka i Jórskiego przy szkole podstawowej nr 52 w Warszawie oraz przedstawienie propozycji usprawnień. Na zakres pracy składają się: analiza układu komunikacyjnego dzielnicy Targówek ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę ulic Samarytanka i Jórskiego, inwentaryzacja stanu istniejącego, analiza ruchu w rejonie skrzyżowania oraz przedstawienie proponowanych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na omawianym skrzyżowaniu. We wszystkich etapach pracy starano się w szczególny sposób zwracać uwagę na dużą liczbę dzieci korzystających z przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły. W pracy inżynierskiej przedstawiono kilka propozycji usprawnień, których zastosowanie wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców. Wprowadzenie wszystkich modyfikacji podniesie poziom bezpieczeństwa w znacznym stopniu, również zastosowanie tylko wybranych zmian wpłynie na ten poziom korzystnie.
File
  • File: 1
    praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10889

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf9e3c5b084df445ab35b69aa14a30a0e/
URN
urn:pw-repo:WUTf9e3c5b084df445ab35b69aa14a30a0e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page