Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Personal Income Tax as a source of the government and local government units budget revenue

Katarzyna Korlak

Abstract

The intention of the thesis entitled „Personal Income Tax as a source of the government and local government units budget revenue” was to discuss the essence of the government and local government units budget and the sources of their revenues with particular consideration of Personal Income Tax. The main intention was to demonstrate that Personal Income Tax is both the source of the government and local government units budget revenue. The thesis consists of four chapters. In the first chapter the definition of the government and local government units budget, their functions and also the budget rules and budget revenues have been presented. The second chapter presents the definition of a tax, the sources of the tax law and the tax rules and also the classification and the functions of the taxes. The third chapter concentrates on the construction of Personal Income Tax. The first three chapters are the theoretical part of the thesis. The last chapter is the practical part. It is devoted to the analysis of the government and local government units budget revenue from Personal Income Tax gained in 2012 – 2014. Based on the literature, the legal acts and the data relating to the subject of the thesis, it has to be said that Personal Income Tax is both the source of the government and local government units budget revenue and the incomes from this tax are one of the most important sources of the government and local government units budget revenue.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Korlak (FASS) Katarzyna Korlak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Podatek dochodowy od osób fizycznych jako źródło dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
Supervisor
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody budżetu państwa, dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, system podatkowy
Keywords in English
Personal Income Tax, government budget revenues, local government units budget revenues, government budget, local government units budget, tax system
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej zatytułowanej „Podatek dochodowy od osób fizycznych jako źródło dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego” było omówienie istoty budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz źródeł ich dochodów, z przedstawieniem miejsca podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem podstawowym było wykazanie, że podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi zarówno źródło dochodów budżetowych państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Praca dyplomowa składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono pojęcie budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ich funkcje, a także zasady budżetowe oraz dochody budżetowe. W rozdziale drugim zaprezentowano pojęcie podatku, źródła prawa podatkowego oraz zasady podatkowe, jak również klasyfikację i funkcje podatków. W rozdziale trzecim skoncentrowano się na konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych. Opisano podmiot, przedmiot i podstawę opodatkowania, a także zwolnienia i ulgi oraz skalę i stawki podatkowe. Ponadto ukazano podatek dochodowy od osób fizycznych jako źródło dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsze trzy rozdziały stanowią część teoretyczną pracy. Ostatni, czwarty rozdział pracy tworzy część praktyczną. Poświęcony jest analizie dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2012 – 2014. W oparciu o literaturę przedmiotu, akty prawne oraz dane analityczne opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów odnoszące się do tematyki pracy dyplomowej, należy stwierdzić, że podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi źródło dochodów budżetu państwa, a także jednostek samorządu terytorialnego oraz można zauważyć, że dochody z wyżej wskazanego podatku stanowią jedno z najistotniejszych dochodów budżetowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
File
  • File: 1
    263138 Katarzyna Korlak PRACA LICENCJACKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13275

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf9c1c4b99f0947139dd8cb923e66c007/
URN
urn:pw-repo:WUTf9c1c4b99f0947139dd8cb923e66c007

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page