Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of Poland as a gas hub for the Central and Eastern European countries

Jarosław Kakietek

Abstract

A diploma thesis called: "The role of Poland as a gas hub for the Central and Eastern European countries" raises the issue of creating a potential gas hub in Poland. The natural gas market operates based on hubs (junctions) - a specialized places where the wholesale gas trading takes place. The creation of a gas hub in Poland could possibly make our country a local gas trading center. This work contains an introduction, three chapters, an ending, a list of literature and a list of tables, charts and pictures. The following chapters introduce the brief history of gas industry and gas trading, the mechanisms of gas markets operations in Poland and Europe, the legal regulations surrounding them, as well as the analysis of potential gas hub creation in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jarosław Kakietek (FASS) Jarosław Kakietek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola Polski jako hubu gazowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej
Supervisor
Robert Zajdler (FASS/DPELEP) Robert Zajdler,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Robert Zajdler (FASS/DPELEP) Robert Zajdler,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
hub gazowy, handel gazem, rynki gazu, lng
Keywords in English
gas hub, gas trading, gas markets, lng
Abstract in Polish
Praca dyplomowa pod tytułem: "Rola Polski jako hubu gazowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej" porusza temat utworzenia potencjalnego hubu gazowego na terenie Polski. Rynek gazu ziemnego działa w oparciu o tzw. huby (węzły), czyli wyspecjalizowane miejsca do hurtowego obrotu gazem. Powstanie hubu gazowego w Polsce mogłoby sprawić, że nasz kraj stałby się lokalnym centrum obrotu gazem. Niniejsza praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz wykazu literatury i spisu tabel, wykresów i rysunków. Kolejne rozdziały przybliżają historię gazownictwa i handlu gazem, mechanizmy funkcjonowania rynków gazowych w Polsce i Europie oraz otaczające je regulacje prawne, a także analizę dotyczącą stworzenia hubu gazowego w Polsce.
File
  • File: 1
    KAKIETEK_PRACA_DYPLOMOWA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 20097

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf962a59f1d3244ed83c55bf6a362f368/
URN
urn:pw-repo:WUTf962a59f1d3244ed83c55bf6a362f368

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page