Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of technical and economical properties of the chosen group of off-road vehicles

Bartłomiej Paweł Ustaszewski

Abstract

The main objective of the thesis is to name characteristic features of off-road vehicle and compare surveyed off-road cars to choose the best one in terms of technical and economical properties. In order to define comparative parameters, technical data was obtained, information was gathered and on this basis traction calculations of each chosen vehicle were made. The main objectives of thesis were studies of technical documentation and literature of conventional and normalized classification of off-road vehicles. Accordingly to this terms a group of off-road vehicles was chosen. The technical and economical properties of selected cars were analyzed. The analysis was summarized. The analysis and comparison of vehicles was based on gathered data. The vehicles we compared according to 3 main criteria: • technical properties based on technical data presented manufacturer, • simulation of traction abilities – calculations based on self-made spreadsheet, • simulation of exploitation costs. A vehicle, which has the best technical and economical properties for the potential client, was defined upon needs of a buyer and established by the author punctuation. Following point should be considered as the most significant achievements of the author while writing this thesis: • gathering the data, • analyzing the information, • the development of a spreadsheet and traction calculations, • comparison of the received results, • formulating conclusion in summary of the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Paweł Ustaszewski (FT) Bartłomiej Paweł Ustaszewski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza porównawcza własności techniczno-ekonomicznych wybranej grupy samochodów terenowych
Supervisor
Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Zdanowicz (FT/DVMO) Piotr Zdanowicz,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
analiza porównawcza samochodów terenowych, samochód terenowy, własności trakcyjne, własności ekonomiczne, własności techniczne
Keywords in English
comparative analysis of off-road vehicles, off-road vehicle, traction properties, economical properties, technical properties
Abstract in Polish
Celem pracy jest opisanie cech charakterystycznych samochodu terenowego i porównanie grupy wybranych pojazdów terenowych, a następnie próba określenia samochodu o najlepszych własnościach technicznych i ekonomicznych. W celu określenia parametrów porównawczych, odwołano się do danych technicznych, zebranych informacji i na ich podstawie wykonano obliczenia trakcyjne. Zadaniem pracy było przestudiowanie dokumentacji technicznej oraz literatury dotyczącej zarówno umownej jak i unormowanej klasyfikacji samochodów terenowych. Na tej podstawie wybrano przedstawicieli samochodów terenowych. Wyselekcjonowane pojazdy zostały poddane analizie własności techniczno-ekonomicznych. Analiza została podsumowana wnioskami. Analiza i porównanie własności pojazdów zostało oparte na bazie otrzymanych danych. Pojazdy były porównywane według trzech głównych kryteriów: • właściwości użytkowe na podstawie danych technicznych podawanych przez producentów, • własności trakcyjne – obliczenia wykonane na podstawie opracowanego arkusza kalkulacyjnego, • symulowane koszty eksploatacyjne. Samochód charakteryzujący się najlepszymi własnościami techniczno-ekonomicznymi dla potencjalnego klienta został określony na podstawie potrzeb kupującego i ustalonej przez autora punktacji. Za najważniejsze osiągnięcia autora pracy należy zaliczyć: • zgromadzenie danych, • dokonanie analizy danych, • przygotowanie arkusza kalkulacyjnego oraz wykonanie obliczeń trakcyjnych, • porównanie otrzymanych wyników, • sformułowanie wniosków w podsumowaniu pracy.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Bartek_Ustaszewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 19988

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf93fc32f93b9444c95a9e2c2faf51913/
URN
urn:pw-repo:WUTf93fc32f93b9444c95a9e2c2faf51913

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page