Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of traffic organization for the time of modernization of drainage system of the Korkowa street in Warsaw

Julia Natalia Pliszka

Abstract

This subject of study aims to create a project of temporary traffic organization for the time of modernization of drainage system of the Korkowa street in Warsaw. This project includes changes of traffic light program for the three road intersections. The main reason of taking up this subject was the problem with correct process of piping atmospheric precipitation into the rainfall outflows. The diploma thesis is divided into three stages. In the first stage the formal requirements and rules of designing of temporary traffic organization were described. Additionally, the crossroads have been catalogued. The requirements are the base to create a conceptual project and a project of temporary traffic organization. In the second step, the temporary traffic organization has been designed. The project includes the bypass of Korkowa street, due to roadworks taking place in the area between roundabout and intersections of Piastowa and Korkowa street. During the roadworks, the roadblocks will be put across the pavements. In the last steps, the traffic volume levels have been checked using calculated capacity of intersection with traffic light. If the traffic volume levels were higher than value of one, the correction of the traffic light program should have been done. The project describes the methodology of periodicity control. It included the calculations of optimal duration of the traffic light program and the length of effective and actual green signal times and selected the most effective traffic phase. At the end, base programs for calculated values have been created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Julia Natalia Pliszka (FT) Julia Natalia Pliszka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji ruchu na czas remontu odwodnienia ul. Korkowej w Warszawie
Supervisor
Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Krzyżanowski (FT/DATE) Mariusz Krzyżanowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
program sygnalizacji świetlnej, sterowanie cykliczne, czasowa organizacja ruchu, Warszawa, ulica Korkowa, Wawer, kanalizacja deszczowa
Keywords in English
traffic light program, cyclic control, temporary traffic organization, Warsaw, Korkowa, Wawer, drain rainfall
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest stworzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas remontu odwodnienia ulicy Korkowej w Warszawie, z uwzględnieniem wprowadzenia zmian w programach sygnalizacji dla trzech skrzyżowań. Głównym powodem podjęcia tematu był problem z poprawnym odprowadzaniem do kanalizacji deszczowej opadów atmosferycznych. Praca dyplomowa została podzielona na trzy etapy. W pierwszym scharakteryzowano wymagania i zasady projektowania czasowej organizacji ruchu oraz przeprowadzono inwentaryzację stanu istniejącego. Wymagania te stały się podstawą do opracowania koncepcji oraz projektu czasowej organizacji ruchu. W drugim etapie sporządzono projekt organizacji ruchu. Dotyczył on zaprojektowania objazdu z powodu zamknięcia fragmentu odcinka ulicy Korkowej dla ruchu kołowego zaczynającego się od ronda ulic Rekruckiej, Łysakowskiej i Korkowej, aż do skrzyżowania z ulicą Piastową. Roboty drogowe prowadzone będą na długości 343 metrów. Na czas robót chodniki zostaną wygrodzone barierami bezpieczeństwa ruchu oraz przejścia dla pieszych znajdujące się w obrębie remontowanego odcinka zostaną wyłączone z ruchu. W ostatnim etapie sprawdzono podczas przeliczania przepustowości, wartości stopnia obciążenia skrzyżowania dla natężeń wyznaczonych na podstawie prognozy ruchu. W sytuacji, której wartość przekraczała 1,0 dla danego skrzyżowania, sporządzono projekt sygnalizacji świetlnej sterowania cyklicznego. Omówiono szczegółowo metodykę tworzenia projektu sygnalizacji świetlnej. Zawierała ona obliczenia optymalnej długości trwania cyklu sygnalizacji, wybrania najbardziej efektywnej kolejności układu faz, wyznaczenia długości efektywnych i rzeczywistych czasów sygnałów zielonych. Na zakończenie stworzono programy bazowe dla wyznaczonych wartości.
File
  • File: 1
    Julia_Pliszka_numer_albumu_274743_praca_dyplomowa_inżynierska_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31764

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf92ace0deb7e4c2c8842460130515589/
URN
urn:pw-repo:WUTf92ace0deb7e4c2c8842460130515589

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page