Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt wdrożenia Balanced Scorecard na przykładzie przedsiębiorstwa z branży turystycznej

Robert Wawrzynkiewicz

Abstract

Thesis presents implementation project of the Balanced Scorecard in service company which specializes in organizing and selling abroad trips. The purpose of the following work is to show the potential impact of the Balanced Scorecard implementation in an enterprise in the service industry, specifically a tour operator. Implementation of balanced scorecard should improve strategic management process in company and … appropriate decisions based on scorecards. In the first part of work author explained the theoretical issues related to the area of controlling and balanced scorecard. Next part is company characteristics, containing its basic data like history, area of activity, market situation, organizational structure or processes supported by Quality Management System. In third chapter was carried out strategic analysis to check the current status of strategic management. Aim was to identify key success factors on the market, which allowed to prepare balanced scorecard implementation project in form of a implementation guide with ready solutions like strategy map and strategic scorecards (chapter 4). Prepared analysis of the effectiveness of the project solution in form of calculated inputs and effects confirms the possible economic benefits of implementing the balanced scorecard in the company. After analyzing the current condition of strategic management in the company and comparing mist popular strategic management tools, the Balanced Scorecard has been selected to improvement project. Balanced Scorecard gives the company ability to continuously monitor the implementation of the main strategic goals as well as current operational tasks, which gives the opportunity to early detection of potential problems in plan realization and make corrective actions. Due to low project expenditures and many benefits resulting from the project solution, its effectiveness is very high which confirms with author’s thesis that company can implement the Balanced Scorecard, which will significantly improve the organization and financial results of the company.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Robert Wawrzynkiewicz (WMT) Robert Wawrzynkiewicz Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Tytuł w języku polskim
Projekt wdrożenia Balanced Scorecard na przykładzie przedsiębiorstwa z branży turystycznej
Promotor
Stanisław Marciniak (WMT/IOSP) Stanisław Marciniak Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych (WMT/IOSP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Produkcji (WMT)
Jednostka prowadząca
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych (WMT/IOSP)
Kierunek / specjalność studiów
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
06-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Maria Kukurba (WMT/IOSP) Maria Kukurba Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych (WMT/IOSP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT) Stanisław Marciniak (WMT/IOSP) Stanisław Marciniak Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych (WMT/IOSP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Słowa kluczowe w języku polskim
Balanced Scorecard, zarządzanie strategiczne, strategiczna karta wyników, zrównoważona karta, zbilansowana karta, cele strategiczne, mapa strategii, controlling, branża turystyczna
Słowa kluczowe w języku angielskim
Balanced Scorecard, strategic management, controlling, strategic objectives, strategic map, Kaplan Norton, tourism industry
Streszczenie w języku polskim
W pracy zaprezentowany został projekt wdrożenia Balanced Scorecard (pol. Strategicznej Karty Wyników) w przedsiębiorstwie usługowym, organizującym i sprzedającym wycieczki zagraniczne. Celem poniższej pracy jest ukazanie potencjalnych wpływów wdrożenia Balanced Scorecard w przedsiębiorstwie z branży usługowej, a konkretniej touroperatora. Implementacja strategicznej karty wyników powinna usprawnić proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie i podejmowania odpowiednich decyzji opartych na kartach wyników. W pierwszej części pracy autor przybliżył zagadnienia teoretyczne związane z obszarem controllingu i strategicznej karty wyników. Kolejna część to charakterystyka firmy, zawierająca jej podstawowe dane jak historia, obszar działalności, sytuacja na rynku, struktura organizacyjna, czy przedstawione procesy wspomagane Systemem Zarządzania Jakością. W rozdziale trzecim sprawdzono aktualny stan zarządzania strategicznego oraz wykonana została analiza strategiczna przedsiębiorstwa, celem której było wyłonienie kluczowych czynników sukcesu na rynku, co pozwoliło na opracowanie projektu wdrożenia Balanced Scorecard w postaci przewodnika wdrożenia wraz z gotowym rozwiązaniem w postaci mapy strategii i kart celów strategicznych. Przeprowadzona analiza efektywności rozwiązania projektowego w postaci obliczenia nakładów i efektów - potwierdza możliwe ekonomiczne korzyści z wdrożenia Balanced Scorecard w przedsiębiorstwie. Po przeprowadzonej w pracy analizie aktualnego stanu zarządzania strategicznego w firmie oraz porównaniu najpopularniejszych narzędzi zarządzania strategicznego, do projektu usprawnienia zostały wybrane strategiczne karty wyników. Balanced Scorecard daje przedsiębiorstwu możliwość ciągłego monitorowania realizacji głównych celów strategicznych, jak i bieżących zadań operacyjnych, co daje możliwość wczesnego wykrywania potencjalnych niezgodności w realizacji planu i dokonania działań naprawczych. Dzięki niskim nakładom na projekt i wieloma korzyściami wynikającymi z rozwiązania projektowego, jego efektywność jest bardzo wysoka, co potwierdza postawioną przez autora tezę, że w badanym przedsiębiorstwie można wdrożyć narzędzie Balanced Scorecard, które znacząco poprawi organizację i wyniki finansowe firmy.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Robert_Wawrzynkiewicz_-_praca_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 27939

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8fc7e0883e54c50a617a5d7bd616ae4/
URN
urn:pw-repo:WUTf8fc7e0883e54c50a617a5d7bd616ae4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony