Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Impact of CAT system modernization on civil-military airspace management procedures

Piotr Damian Szkoda

Abstract

This work presents the impact of the modernization of the CAT airspace management system on civil-military airspace management procedures. The first part presents the structure of Polish airspace. Areas, zones and regions occurring in FIR Warszawa are described. Information on the types and amount of air traffic in Polish airspace was also included. The second chapter contains information on air traffic control services in the local area of air information, presents the responsibilities of these services and describes the cooperation of civil and military air traffic control services. The third chapter was devoted to the presentation of air traffic management systems Pegasus_21 and CAT. The construction of these air traffic management systems has been characterized, including all their components. The last part of the work presents the characteristics of the modernized CAT II system. It was shown what requirements set by the European Organization for the Safety of Air Navigation were met and how the CAT II system was adapted to the Single European Sky ATM Research program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Damian Szkoda (FT) Piotr Damian Szkoda,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wpływ modernizacji systemu CAT na cywilno-wojskowe procedury zarządzania przestrzenią
Supervisor
Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
zarządzanie przestrzenią powietrzną, służby ruchu lotniczego
Keywords in English
airspace management, air traffic services
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia wpływ modernizacji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną CAT na cywilno-wojskowe procedury zarządzania przestrzenią powietrzną. W pierwszej części została przedstawiona struktura polskiej przestrzeni powietrznej. Opisano występujące w FIR Warszawa strefy, obszary oraz rejony. Zawarto również informacje na temat typów i ilości ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. W drugim rozdziale znajdują się informacje dotyczące służb kontroli ruchu lotniczego w lokalnym rejonie informacji powietrznej, przedstawiono obowiązki tychże służb oraz opisana została współpraca cywilnych i wojskowych służb kontroli ruchu lotniczego. Rozdział trzeci został poświęcony na przedstawienie systemów zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21 oraz CAT. Scharakteryzowano budowę omawianych systemów zarządzania ruchem lotniczym z uwzględnieniem ich wszystkich części składowych. W ostatniej części pracy przedstawiono charakterystykę zmodernizowanego systemu CAT II. Pokazano jakie wymagania stawiane przez Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej zostały spełnione oraz jak dostosowano system CAT II do programu Single European Sky ATM Research.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Piotr_Szkoda.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36136

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8e4480d53244d739d547285078b1fc5/
URN
urn:pw-repo:WUTf8e4480d53244d739d547285078b1fc5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page