Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Maintenance of public security as a priority in the country of Police and Militia in postwar Poland - comparative analysis of work both authorities

Mateusz Wilamowski

Abstract

The title of my Bachelor Thesis is: “Maintenance of Public Security as a priority in the coun-try of Police and Milita in postwar Poland- comparative analysis of activity both authorities”. At the beginning of my Bachelor Thesis I would like present issues related to Public Safety and I try to prove that it guarantees the stability of the country. The first part of my thesis was focused around the history and structure and organization rules of the Police and Militia. The next chapter of my work concerns the detailed issues of the Police and Militia on the legal forms of activity and coop-eration with other organizations. My Bachelor Thesis ends with a comparative summary of the work of both bodies. During I have been written the Bachelor Thesis I used a lot of interesting monogra-phies, other publications and legislative acts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Mateusz Wilamowski (FASS) Mateusz Wilamowski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Utrzymanie bezpieczeństwa publicznego w państwie jako priorytet policji i milicji w Polsce powojennej - analiza porównawcza pracy obu organów
Supervisor
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
1. Policja 2. Milicja Obywatelska 3. Bezpieczeństwo Publiczne 4. Państwo
Keywords in English
1.Police 2.Milita 3. Public Security 4. Country
Abstract in Polish
Tytuł mojej pracy to: „Utrzymanie bezpieczeństwa publicznego w państwie jako priorytet Policji i Milicji w Polsce powojennej- analiza porównawcza pracy obu organów”. Na początku swo-jej pracy przedstawiam zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym, i staram się udowod-nić że gwarantuje ono stabilność dla kraju. Następnie przedstawiam historię oraz organizację Policji i Milicji. Kolejny rozdział mojej pracy dotyczy szczegółowych zagadnień z zakresu działania Policji i Milicji dotyczących prawnych form działania oraz współpracy z innymi organizacjami. Moja praca kończy się podsumowaniem porównawczym pracy obu organów. Podczas pisania pracy korzystałem z wielu interesujących książek oraz aktów prawnych związanych z problematyką zasadniczego te-matu niniejszej pracy.
File
  • File: 1
    Praca Licencjacka Mateusz%09Wilamowski_254662.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14286

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8e0e938dff94660a30ff528d9998d06/
URN
urn:pw-repo:WUTf8e0e938dff94660a30ff528d9998d06

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page