Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Bolt classification in vision system

Patryk Ryszard Kruszynicki

Abstract

The subject of this thesis is the bolt classification in vision system that enables the automation of industrial processes. Methods of pattern recognition in images are discussed. The first chapter presents the outline of the problem and lists the current techniques used in this area. The second chapter describes traditional image processing methods, while the third chapter discusses issues related to neural networks. The fourth chapter describes implementations using previously presented methods and obtained results were compared. The possibilities of the industrial vision system iRVision developed for Fanuc industrial robots were also presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Ryszard Kruszynicki (FPAE) Patryk Ryszard Kruszynicki,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Klasyfikacja śrub w systemie wizyjnym
Supervisor
Andrzej Kordecki (FPAE/IAAM) Andrzej Kordecki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
58
Internal identifier
MEL; PD-4977
Reviewers
Andrzej Kordecki (FPAE/IAAM) Andrzej Kordecki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Cezary Rzymkowski (FPAE/IAAM) Cezary Rzymkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
klasyfikacja śrub, system wizyjny, przetwarzanie obrazu
Keywords in English
bolt classification, vision system, image processing
Abstract in Polish
Przedmiotem tej pracy jest klasyfikacja śrub w ramach systemu wizyjnego umożliwiającego automatyzację procesów przemysłowych. Omówione zostały dostępne metody rozpoznawania wzorców w obrazie. Pierwszy rozdział prezentuje zarys problemu oraz wymienia dotychczasowe techniki stosowane w tym zakresie. W drugim rozdziale przedstawiono klasyczne metody przetwarzania obrazu, natomiast trzeci rozdział opowiada o zagadnieniach związanych z sieciami neuronowymi. W czwartym rozdziale opisano implementacje wykorzystujące wcześniej zaprezentowane metody oraz porównano uzyskane rezultaty. Przedstawiono również możliwości używanego w przemyśle systemu wizyjnego iRVision opracowanego na roboty przemysłowe firmy Fanuc.
File
  • File: 1
    Klasyfikacja_śrub_w_systemie_wizyjnym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31367

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8d47de28ffb4583801dfd47b96b052b/
URN
urn:pw-repo:WUTf8d47de28ffb4583801dfd47b96b052b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page