Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of electrical characteristics of carbon nanotube thin films

Natalia Maria Wochtman

Abstract

The aim of this thesis was the study of electrical properties of devices made of carbon nanotube thin films, connected to the electrodes in the geometry of transistor, where thin film acts as a conducting channel. The work includes measurements of current-voltage characteristics for thin films made of metallic and semiconducting nanotubes, as well as single- and multi-walled nanotubes, for different channel lengths. The devices were additionally examined with Raman spectroscopy and scanning electron microscopy. The samples were made by members of Nanostructures Research Group in the Faculty of Physics at Warsaw University of Technology. In the theoretical part structure, electronic, electrical properties and fabrication methods of individual carbon nanotubes and carbon nanotube thin films are presented. The third chapter contains description of measuring system and characterization methods, which have been used – Raman spectroscopy and scanning electron microscopy. In the fourth chapter manufacturing steps of examined devices and the results of measurements are presented. The 4d chapter consists of summary of received results and comparison with reference data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Maria Wochtman (FP) Natalia Maria Wochtman,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Badania właściwości elektrycznych cienkich warstw nanorurek węglowych
Supervisor
Mariusz Zdrojek (FP/SRD) Mariusz Zdrojek,, Structural Research Division (FP/SRD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Structural Research Division (FP/SRD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Zdrojek (FP/SRD) Mariusz Zdrojek,, Structural Research Division (FP/SRD)Faculty of Physics (FP) Jarosław Judek (FP/SRD) Jarosław Judek,, Structural Research Division (FP/SRD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
nanorurki węglowe, cienkie warstwy, własności elektryczne
Keywords in English
carbon nanotubes, thin films, electrical characteristics
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zbadanie własności elektrycznych urządzeń zbudowanych z cienkich warstw nanorurek węglowych i podłączonych do kontaktów zaprojektowanych w geometrii tranzystora, w których warstwa nanorurek służy jako kanał przewodzący. Zakres pracy obejmuje wykonanie pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych dla warstw powstałych zarówno z nanorurek półprzewodnikowych i metalicznych, jak również jednościennych i wielościennych dla różnej długości kanału przewodzącego oraz analizę uzyskanych wyników. Cienkie warstwy zostały dodatkowo scharakteryzowane przy użyciu spektroskopii Ramana i skaningowego mikroskopu elektronowego. Wykorzystane w pracy próbki zostały wykonane przez członków Zespołu Badania Nanostruktur na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. W części teoretycznej opisana została struktura, własności elektroniczne i elektryczne, oraz sposoby pozyskiwania zarówno pojedynczych nanorurek węglowych, jak również cienkich warstw nanorurek węglowych. W rozdziale 3. znajduje się opis stanowiska pomiarowego oraz stosowanych metod charakteryzacji materiałów – spektroskopii Ramana i skaningowej mikroskopii elektronowej. W 4. rozdziale przedstawiono kolejne etapy wytwarzania badanych urządzeń oraz zaprezentowano uzyskane wyniki pomiarów. W podrozdziale 4d. przedstawione są wnioski z wykonanych zadań oraz porównanie otrzymanych charakterystyk z danymi referencyjnymi.
File
  • File: 1
    NWochtman_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9712

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8ba5090d4fb4f85a7e55b03401d85f3/
URN
urn:pw-repo:WUTf8ba5090d4fb4f85a7e55b03401d85f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page