Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Instruments of the promotion of the development of the village and farming in Poland in years 2014-2020

Daniel Zielumski

Abstract

At the beginning I returned my attention to the work to the history of the farming, model and as oneself he shaped in the course of years. Hereinafter I discussed the Common Agricultural Policy, how came into existence, why, and changes she passed which within final years. In the first chapter a problem with financing is another matter which I moved of Common Agricultural Policy which constitutes the great load for the budget of the European Union behind the matter above all of big subventions for the farming and other financial assistances. In the second chapter I kept an eye on policy instruments market and structural, simplifications applied to the purpose of the agricultural policy and facilitating living for farmers. To policy instruments market we are ranking: intervention on the agricultural market, subsidies to the production, quantitative limiting the supply, ensuring the competitiveness, direct payments, security of the internal market. However instruments of the structural policy are responsible for the development of rural areas it is so-called second pillar of the Common Agricultural Policy. Hereinafter I am discussing this allocation influence of given instruments on chosen agricultural markets so as: the market of cereal crops, sugar, milk and meats. In the last chapter of my work I discussed one of main programmes of the Common Agricultural Policy, for which the rural development programme is more precisely (PROW) for years 2014-2020. An improvement of competitiveness of the farming, a territorial development of country areas, a management of natural resources and action are a main objective of this programme in the field of the climate. In this chapter I brought up also issues of financing of individual action of the given program as well as I explained what they consisted in and who can use them.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Daniel Zielumski (CESS) Daniel Zielumski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Instrumenty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce w latach 2014-2020
Supervisor
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Wspólna Polityka Rolna, rolnictwo, Unia Europejska, rynki rolne, PROW 2014-2020.
Keywords in English
Common Agricultural Policy, farming, European Union, agricultural markets, PROW 2014-2020
Abstract in Polish
Na początku pracy zwróciłem swoją uwagę na historię rolnictwa, model oraz jak się on kształtowały na przestrzeni lat. W dalszej części omówiłem Wspólną Politykę Rolną, jak powstała, dlaczego, oraz zmiany jakie przeszła w ciągu ostatnich lat. Kolejną kwestią którą poruszyłem w pierwszym rozdziale jest problem z finansowaniem Wspólnej Polityki Rolnej, która stanowi duże obciążenie dla budżetu Unii Europejskiej za sprawą przede wszystkim dużych subwencji dla rolnictwa i innych pomocy finansowych. W drugim rozdziale zwróciłem uwagę na instrumenty polityki rynkowej i strukturalnej, stosowane w celu uproszczenia polityki rolnej oraz ułatwienia życia rolnikom. Do instrumentów polityki rynkowej zaliczamy: interwencje na rynku rolnym, dopłaty do produkcji, ilościowe ograniczenie podaży, zapewnienie konkurencyjności, płatności bezpośrednie, ochronę rynku wewnętrznego. Natomiast instrumenty polityki strukturalnej są odpowiedzialne za rozwój obszarów wiejskich jest to tak zwany drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej. W dalszej części tego rozdziału omawiam wpływ danych instrumentów na wybrane rynki rolne takie jak: rynek zbóż, cukru, mleka oraz mięsa. W ostatnim rozdziale mojej pracy omówiłem dokładniej jeden z głównych programów Wspólnej Polityki Rolnej, którym jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Głównym celem tego programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, rozwój terytorialny obszarów wiejskich, zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu. W tym rozdziale poruszyłem także kwestie finansowania poszczególnych działań danego programu oraz wyjaśniłem na czym one polegają i kto może z nich skorzystać.
File
  • File: 1
    262141_lic_ek.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11310

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8a9b626f71d4586bb69f4a8b02eb9c0/
URN
urn:pw-repo:WUTf8a9b626f71d4586bb69f4a8b02eb9c0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page