Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Special bolt technological process

Jakub Grzegorz Prusaczyk

Abstract

Designing of technological processes is associated with analysis of product producibility and require knowledge of manufacturing techniques available for production facility. This work is based on thorough analysis of chosen manufacturing techniques capabilities that can allow to make hexagon socket in special bolt. The main criterion of this design is unit production. Designing part of this work consists of two variants of technological process and it includes construction drawing of special bolt, selection of workpiece, process sheet, technological operations with instructions and technological standard of the times. This works ends with comparison of two technological process and final conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Grzegorz Prusaczyk (FPE) Jakub Grzegorz Prusaczyk,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny śruby specjalnej
Supervisor
Radosław Morek (FPE/IoMP) Radosław Morek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Radosław Morek (FPE/IoMP) Radosław Morek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Tadeusz Sałaciński (FPE/IoMP) Tadeusz Sałaciński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Proces technologiczny, technologiczność, techniki wytwarzania, dłutowanie CNC, przepychanie oscylacyjne.
Keywords in English
Technological process, producibility, manufacturing techniques, CNC slotting, rotary broaching.
Abstract in Polish
Projektowanie procesów technologicznych wiąże się z analizą technologiczności wyrobu oraz koniecznością znajomości technik wytwarzania dostępnych dla danego zakładu produkcyjnego. Praca ta opiera się na dokładnej analizie możliwości technologicznych wybranych przeze mnie technik wytwarzania, umożliwiających wykonanie gniazda sześciokątnego w śrubie specjalnej. Głównym kryterium wyboru jest jednostkowa wielkość produkcji. Część projektowa składa się z dwóch wariantów procesu technologicznego i obejmuje rysunek konstrukcyjny śruby specjalnej, dobór półfabrykatu, kartę technologiczną, operacje technologiczne, karty instrukcyjne oraz karty normowania czasu pracy. Praca kończy się porównaniem procesów technologicznych i wyciągnięciem wniosków.
File
  • File: 1
    Proces_technologiczny_śruby_specjalnej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35719

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf896009acc0e4fb0be34255212de3cca/
URN
urn:pw-repo:WUTf896009acc0e4fb0be34255212de3cca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page