Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a coplanar waveguide to waveguide transition for subterahertz band intended for implementation in LTCC technology

Kajetan Janusz Drachal

Abstract

The goal of this paper was to design a transition between coplanar waveguide and rectangular waveguide in 60 GHz band to implement in LTCC. This paper can be divided into three parts. In the first part presents the characteristics of 60 GHz band, different standards that work in this spectrum and issues faced while conducting measures of directional characteristic of subterahertz band antennae. The second part explores the LTCC technology, its properties and applications, presents different kinds of transmission lines used i designed transition and also describes two transitions proposed in scientific literature. The third part contains the process of designing the desirable transition and also its final work characteristics.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kajetan Janusz Drachal (FEIT) Kajetan Janusz Drachal,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt przejścia linia koplanarna - falowód na pasmo subterahercowe przeznaczonego do realizacji w technologii LTCC
Supervisor
Yevhen Yashchyshyn (FEIT/IRMT) Yevhen Yashchyshyn,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Yevhen Yashchyshyn (FEIT/IRMT) Yevhen Yashchyshyn,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Maciej Sypniewski (FEIT/IRMT) Maciej Sypniewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
przejście, LTCC, pasmo subterahercowe, pasmo 60 GHz, linia koplanarna, falowód
Keywords in English
transition, LTCC, subterahertz band, 60 GHz band, coplanar waveguide, waveguide
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie przejścia między linią koplanarną a falowodem pracującego w paśmie 60 GHz do zastosowania w technologii LTCC. W pracy tej można wydzielić trzy części. W pierwszej części zapoznano się z charakterystyką pasma 60 GHz, przedstawiono istniejące standardy transmisji danych w tej części spektrum oraz opisano problematykę wykonywania pomiarów charakterystyk anten pracujących w paśmie subterahercowym. W drugiej części omówiono technologię LTCC, jej cechy i zastosowania, przedstawiono linie transmisyjne zastosowane w projektowanym przejściu oraz przeanalizowano przykłady przejść znalezione w literaturze. W trzeciej części przedstawiono proces projektowania docelowego przejścia oraz jego ostateczną charakterystykę pracy.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Kajetan_Drachal.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35999

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf879a4de99284b7eb6906dacd9198a7f/
URN
urn:pw-repo:WUTf879a4de99284b7eb6906dacd9198a7f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page